För att finansiera resterande del av bostadsköpet efter att du lagt din kontantinsats och har fått ditt bottenlån, det vill säga den del du pantsatt din bostad för, behöver du förmodligen ta ett topplån. Har du exempelvis lagt en kontantinsats på 10% och fått ett bottenlån för 75% av bostadens värde, får du ta ett topplån på resterande 15%. Försök dock alltid få ner topplånet till en så liten andel av det totala lånet som möjligt. Det allra bästa är om du har sparade medel som gör att du kan klara dig med enbart ett bottenlån och kontantinsats.

Utan säkerhet

Topplånet är nämligen utan säkerhet, eftersom det ligger utanför belåningsgraden av bostaden, och bedöms därför som mer riskfyllt av banken. Därför blir räntan på ett topplån alltid högre och återbetalningstiden är kortare, vanligtvis mellan 10-20 år. Räntan brukar inte heller gå att binda och utgör därmed en osäkerhet för dig som låntagare. Det är också topplånet du betalar av på först när du börjar amortera. Amorteringsfria månader brukar endast vara möjligt att få på bottenlånet.

Eftersom topplånet saknar säkerhet brukat banken ofta kräva att du har en borgensman, som förbinder sig att betala skulden om du själv av någon anledning inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Det finns två typer av borgen: enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen blir borgensmannen betalningsskyldig först när du som låntagare inte har något kvar att utmäta. Vid proprieborgen kan långivaren däremot kräva ut skulden från antingen borgensman eller låntagare så fort en inbetalning uteblir.

Bolånetaket

Just termen ”topplån” har i och med att bolånetaket infördes mer eller mindre försvunnit och numera brukar många bostadsköpare istället få finansiera resterande del av köpet med egna pengar. Självklart har du fortfarande möjlighet att låna upp till totalsumman för bostadsköpet, men det som tidigare kallades för topplån kan numera jämställas med ett vanligt privatlån – eller blancolån som det också kallas – eftersom även detta är utan säkerhet och har högre ränta.

Inte lika vanligt, men finns fortfarande

Sedan finns det vissa banker som fortfarande använder sig av topplån som en del av själva bolånet upp till bolånetaket på 85%. Som exempel kanske du får ta ett bottenlån med säkerhet i bostaden på 75% och resterande 10% som ett topplån med amorteringskrav. Behöver du sedan låna mer för att täcka upp kostnaden efter att du lagt din kontantinsats får du ta ett vanligt blancolån. Detta varierar från bank till bank, så var noga med att kolla upp villkoren och jämför helst flera olika banker innan du tackar ja till ett låneerbjudande.

Lägga om

Har du redan ett dyrt topplån sedan tidigare finns det möjlighet att lägga om detta som en del av bottenlånet. Är det några år sedan du köpte din bostad kan det vara en god idé att kontakta en mäklare för att få bostaden omvärderad. Om din totala lånesumma understiger 75% av bostadens marknadsvärde kan du besöka banken för att se om du kan lägga om topplånet som en del av ditt bottenlån. På så sätt blir du också av med amorteringstvånget på topplånet. Men självklart är det alltid bäst att fortsätta amortera på sitt bottenlån för att i det långa loppet få ner både skulden och räntekostnaderna

Sidan uppdaterades 23 juni, 2014