Aktiefonder anses vara den mest riskfyllda fondtypen du kan spara i eftersom de består till minst 75% av aktier och påverkas starkt av aktiekurserna och läget på börsen. För att sprida riskerna måste en aktiefond normalt sett innehålla aktier från ett minimum av 16 olika företag. Riskerna påverkas också beroende på hur smalt aktiefondens placeringsområde är. En aktiefond som placerar uteslutande i ett visst land eller en viss bransch är förmodligen mer riskabel att spara i än en aktiefond som spridit ut sina placeringar globalt eller inom olika branscher.

Aktietyper

Baserat på var och vad de investerar inom brukar aktiefonder delas in i fyra generella grupper: Sverigefonder, regionala fonder, länderfonder och branschfonder.

Sverigefonder är fonder som har placerat minst 75% av fondens totalvärde i aktier från svenska företag. Olika Sverigefonder kan sedan specialisera sig på investeringar inom t ex små och medelstora företag eller svenska börsindex.

Regionala fonder inriktar sig på ett speciellt geografiskt område – i Sverige eller utomlands – och ska innehålla 75% börsnoterade aktier från minst två olika länder. Det finns såväl Globalfonder som Europafonder och Nordenfonder.

Länderfonder ska innehålla minst 75% marknadsnoterade aktier från ett enda land – dock inte Sverige. Vanligast är Japan, Kina och Ryssland. Generellt sett är Länderfonder ganska riskfyllda att spara i på grund av den geografiska begränsningen. Att placera i tillväxtländer anses dock mer riskabelt än att placera i länder där marknaden är stabiliserad sedan länge.

Branschfonder

Branschfonder är specialiserade på en viss bransch, men är inte geografiskt bundna, utan kan investera inom denna bransch över hela världen. Branschfonderna brukar delas in i IT och kommunikation, bioteknik samt läkemedel. Övriga branscher hamnar inom en egen underkategori.

Riskfyllt

Eftersom aktiefonder kan gå både upp och ner i snabba vändningar är det bra att se sitt sparande långsiktigt och inte få panik om en fond skulle gå ner. Förmodligen kommer aktiefonden att åka berg-och-dal-bana ett otal gånger, men på lång sikt – efter kanske 5-7 år – bör du ändå ha fått ut en bra avkastning om förvaltaren har gjort sitt jobb. Därmed inte sagt att du ska sitta kvar med en fond som går dåligt om du känner att det inte är rätt för dig. Du har så klart rätt att byta fonder om du vill, men det kan – precis som när man sparar direkt i rena aktier – ibland löna sig att ha lite tålamod och is i magen när det gäller aktiefonder. Men som alltid när aktier är involverade finns det en viss risk att du i slutändan inte får tillbaka dina investerade pengar.

Aktieindexfond

Ett något säkrare, eller åtminstone stabilare, alternativ kan vara att investera i en aktieindexfond. En aktieindexfond har för avsikt att följa ett speciellt marknadsindex – t ex OMX30, där de 30 högst noterade aktierna på Stockholmsbörsen återfinns. Aktieindexfonden ska helst varken gå över eller under index, utan hålla sig på samma nivå. På grund av detta ganska stabila förhållningssätt blir vinsterna sällan enorma i en aktieindexfond, men då denna typ av fond inte heller behöver förvaltas aktivt har den däremot lägre förvaltningskostnader.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014