Din pension består av flera olika delar: den allmänna pensionen, som i sin tur består av inkomstpension och premiepension och hanteras av Pensionsmyndigheten, samt tjänstepensionen, som din arbetsgivare betalar – och sedan eventuellt privat pensionssparande. När du väl går i pension slås alla dessa delar ihop och blir din totala pension.

Allmän pension

Allmän pension får du från pensionsmyndigheten och den består av både inkomstpension och premiepension. För vissa personer med låg eller ingen inkomstpension ingår istället garantipension. Varje år avsätts pengar från din pensionsgrundade inkomst till den allmänna pensionen. Exakt 18,5 procent är avsättningen och den största delen 16 procent går till inkomstpensionen medan en mindre del på 2,5 procent går till premiepensionen(ppm)

Tjänstepension

Många som arbetar får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Din arbetsgivare tecknar normalt ett avtal med någon tjänstpensionsbolag. Varje månad avsätts en summa till dig från din arbetsgivare.

Privat pension

Utöver detta finns det privat pension som du själv avsätter pengar till. Detta är frivilligt och normalt sparar du till din pension via bank eller försäkringsbolag. Har du ingen tjänstepension från din arbetsgivare eller väldigt låg allmän pension kan det vara viktigt att ha ett regelbundet privat sparande om man anser sig ha råd med det. Din totala pension består av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Läs vidare på www.pensionsmyndigheten.se för mer detaljerad information om pension.

Eget pensionssparande

Ett eget pensionssparande utöver detta kan ge dig en extra ekonomisk trygghet på ålderns höst, men du väljer själv om och hur mycket du vill spara. Det finns flera sätt att spara på och det är upp till dig att välja det som passar dina förutsättningar. Oavsett hur du väljer att spara kan du, så länge den sparform du valt ingår i det statliga pensionssystemet, dra av upp till 12 000 kronor per år i deklarationen och redan det år du fyller 55 kan du börja plocka ut din privata pension.

Pensionsförsäkring

Väljer du att spara i en pensionsförsäkring, betalar du varje månad en avdragsgill premie till försäkringsbolaget. När din pension sedan betalas ut dras inkomstskatt på det utbetalda beloppet. Normalt sett sker utbetalningarna då månadsvis under den tidsperiod som du valt. När det gäller pensionsförsäkringar så kan du välja antingen en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

En traditionell pensionsförsäkring kommer oftast, men inte alltid, med någon typ av garanti att du kommer att få ut ett visst belopp. Hur mycket pengar du får utöver detta beror på hur värdet utvecklas på de resurser försäkringsbolaget har investerat i. Med en traditionell försäkring kan du dock inte själv påverka hur försäkringsbolaget investerar. Arvsvinster från andra försäkringsinnehavare kan också öka värdet inom försäkringen. Vill du att dina sparpengar ska gå till dina anhöriga och inte tillbaka in i försäkringen om du själv skulle avlida kan du teckna ett efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd.

Fondförsäkring

Med en fondförsäkring väljer du själv vilken risk du vill ta och vilka fonder du ska placera i. Här finns oftast inga garantier, utan värdet beror på hur det går för de fonder du valt.

Indviduellt pensionssparande

Individuellt pensionssparande, eller IPS, är ett annat alternativ. Här har du möjlighet att själv välja hur du vill placera dina pengar – till exempel i värdepapper, aktier, fonder eller ett vanligt bankkonto. Hur mycket du sedan får i avkastning beror på hur det går för dina placeringar. Riskerna varierar så klart beroende på var och hur du har valt att placera dina pengar – ett bankkonto är generellt sett det säkraste du kan välja – och att placera i rena aktier det mest riskfyllda. Det som är positivt med denna typ av sparande är att du kan dela upp dina investeringar i olika delar och även flytta pengar mellan olika sparformer. Detta innebär att du kan sprida dina risker och kanske spara hälften i aktier och hälften på ett tryggare bankkonto. Du kan precis som när du väljer en pensionsförsäkring dra av upp till 12 000 kronor per år i deklarationen, men betalar inkomstskatt när du tar ut din pension. Förutom detta dras även en avkastningsskatt på 15% på din vinst och avgifter till pensionssparinstitutet, som har hand om ditt sparande, tillkommer. Väljer du individuellt pensionssparande har du inget inbyggt försäkringsskydd, så det kan vara värt att lägga till en separat försäkring.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014