Sverige går allt mer mot ett kontantlöst samhälle. För första gången använder svenskarna olika betalappar i större utsträckning än kontanter. Det visar rapporten Sverige Betalar.

Bakom rapporten, som nu publiceras för femte året, står Länsförsäkringar Bank, SEB, Svensk Handel och PayEx. Under november 2017 tillfrågades 1 000 svenskar om sina betalningsvanor och för första gången springer betalappar om kontanter.

Undersökningen visar att en fjärdedel av svenskarna använder sig av betalappar så som Swish varje vecka, vilket är en lika stor andel som säger sig använda kontanter. En påfallande skillnad från tidigare års rapporter är att fler svenskar använder betalappar en till två gånger varje månad än de som betalar med kontanter: 48 gentemot 38 procent. Samtidigt står det klart att så många som 36 procent sällan eller aldrig betalar med sedlar och mynt. Samma siffra för betalappar uppgår endast till 26 procent.

Kort fortfarande vanligast

Det ohotat vanligaste betalningssättet är dock fortfarande kredit- och betalkort. Hela 97 procent uppger att de använder kort varje vecka. Det är också den metod som svenskarna har störst förtroende för, där 88 procent känner sig säkra när de betalar. Det kan jämföras med förtroendet för kontanter på 85 procent och mobilappar på 66 procent.

Unga kvinnor i framkant

Det är framförallt unga kvinnor i åldrarna 16-29 år som uppger att de använder sig av betalappar. Hela 43% av gruppen använder appar som betalningsmetod varje vecka eller oftare. Motsvarande andel bland män i samma ålder är 33 procent. Unga kvinnor använder sig också av Sveriges populäraste betalapp Swish i större utsträckning än andra målgrupper.