Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Nyckeltal - aktier


Värdera aktier och gör bra investeringar med hjälp av nyckeltal. Vi berättar mer!

Vad är nyckeltal?

När du ska köpa aktier kan det vara bra att leta efter undervärderade företag. Alltså företag vars aktier är billiga, men som kan ha potential att öka i värde. För att upptäcka ett sådant företag kan du göra en fundamental analys, det vill säga jämföra företagets reella värde från årsrapporten gentemot dess börsvärde. För att göra en fundamental analys använder du dig av så kallade nyckeltal.

Bra avkastning

PE-talet är aktuell aktiekurs delat i vinsten per aktie. Räkna ut PE-talet över en period på till exempel 5 år för att se hur det har förändrats över tiden. Då kan du se hur många år det kommer att ta innan du får tillbaka din investering. Ligger PE-talet någonstans mellan 5 och 15 bör det innebära en bra avkastning.

Undervärderade företag

PS-talet är aktiekursen delat i företagets omsättning per aktie och används för att jämföra aktiekursen med företagets verkliga försäljning. Ligger PS-talet lågt finns låga förväntningar på företaget inom aktiemarknaden och vice versa. På så sätt kan du hitta företag som kanske är undervärderade.

PEG-talet är PE-talet delat i företagets vinsttillväxt. Med vinsttillväxt menas skillnaden mellan företagets resultat från ett år till ett annat, räknat i procent. Om PEG-talet blir över ett betyder det att företaget är högt värderat och tvärtom. Här bör du kunna hitta aktier som är i tillväxtstadiet och kanske kan öka i värde.

PB-talet är aktiens pris delat i bokfört värde, dvs tillgångar minus skulder. Dessa hittar du i företagets balansräkning som redovisas i årsredovisningen. Blir PB-talet lågt är företaget undervärderat på börsen gentemot hur det är i verkligheten och tvärtom.

Direktavkastning

Direktavkastning är utdelningen per aktie, räknat i kronor på ett år, delat i aktuell aktiekurs. Om direktavkastningen blir låg kan det vara ett tecken på att företaget har varit undervärderat och att aktiemarknaden precis upptäckt detta. Kursen är på väg upp pga förväntningarna och som följd sjunker direktavkastningen. Här kan du alltså hitta guldkorn, men det kan också betyda att företaget är korrekt värderat och helt enkelt inte gör bra ifrån sig.

Yield on cost är utdelningen, räknat i kronor, delat i aktiens inköpspris. Har du köpt flera aktier delar du utdelningen i medelinköpspriset för de aktier du har köpt. Du kan alltså räkna ut hur mycket din investering hittills gett i avkastning.

Börsvärde

Kurs/Eget kapital är företagets totala börsvärde delat med företagets egna kapital. Om nyckeltalet hamnar på mindre än en etta såldes förmodligen aktien till rabatterat pris. Hamnar det på exakt ett stämmer börsens värdering av företaget med verkligheten. Dock är inte kurs/eget kapital alltid ett tillförlitligt nyckeltal. Det kan finnas dolda tillgångar i företaget som inte syns i balansräkningen, men som påverkar företagets reella värde.

Företagets kapital

Soliditet är företagets eget kapital delat i summan av företagets tillgångar, gånger 100. Med detta nyckeltal kan du räkna ut hur mycket av företagets kapital som ägs av aktieägarna och hur mycket som finns i form av lån, dvs hur stora skulder företaget har. Ju högre soliditet desto mindre skulder.

Företagets tillgångar

Substansvärde är företagets totala tillgångar minus skulder, delat i antal utgivna aktier. Med hjälp av substansvärdet kan du lyckas hitta undervärderade företag, men oftast är det ett ganska svåranvänt nyckeltal.

Kassaflödesanalys innebär att man analyserar företagets in- och utgående pengaflöde under t ex ett kvartal. Kassaflödet brukar delas i tre delar: investeringsverksamhet, finansieringsverksamhet, samt löpande verksamhet. För att göra en kassaflödesanalys får du helt enkelt räkna det som har kommit in och dra ifrån det som har gått ut ur företaget. Blir det något kvar går företaget förmodligen med vinst.

Vinst

ROE-talet är vinsten efter skatt delat i företagets eget kapital. Du får då fram hur mycket företaget har fått i avkastning på sitt eget kapital. För att anses positivt för företaget bör ROE-talet ligga mellan 15 och 20%. Räkna gärna ut ROE-talet över en längre period och glöm inte att kolla upp företagets soliditet. Ett företag med höga skulder kan få ett missvisande högt ROE-tal.

Riktkurs

En akties riktkurs är vad man tror att aktien kommer att handlas för någon gång i framtiden. Det är olika banker som gör djuplodande analyser av olika företag som mynnar ut i en riktkurs. Se alla riktkuser här: Riktkurser.se. Man skall dock ta de med en nypa salt då värdet av en riktkurs är begränsat om man inte vet inom vilken tidsram riktkursen skall uppnås men man kan ändå använda det som ett grovt mått.


Redaktionen
Pengar.se


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt