Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Skaffa MC- eller mopedförsäkring


En MC- eller mopedförsäkring är ett skydd för dig, ditt fordon och dina medtrafikanter. Vi berättar mer!

Oavsett om du kör lätt mc, tung mc eller moped behöver du en försäkring som skyddar dig, ditt fordon och dina medtrafikanter. En trafikförsäkring är obligatorisk och enligt lag måste du ha en sådan innan du ger dig ut på vägarna. Förutom trafikförsäkringen finns det möjlighet att skaffa hel- och halvförsäkring på ditt fordon, vilket är att rekommendera. Utöver detta finns olika tilläggsförsäkringar som ger utökad ersättning vid exempelvis personskada.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående. Ersättning utgår även vid skada som du orsakar på andras egendom. Försäkringen ersätter dock inte skador på ditt fordon eller egendom i fordonet. Ofta ingår trafikförsäkringen i en hel- och halvförsäkring, men går även att teckna separat.

Halvförsäkring

Halvförsäkringen innehåller i de flesta fall följande försäkringsområden; Trafik, Stöld, Brand, Glas, Maskin, Assistans, Rättsskydd och Krisskydd. Försäkringsområdet Maskin ingår endast i MC-försäkringarna.

Innehåll i halvförsäkringen

 • Brand ersätter skador på motorcykeln/mopeden som orsakats av brand eller åska. Även ersättning för skada på elektriska kablar lämnas.
 • Stöld ger ersättning för stulen motorcykel/moped om den inte återfinns inom 30 dagar. Om ditt fordon återfinns får du ersättning för eventuella skador som uppkommit.
 • Glas betalar ersättning för skador på vind- och plexiglasskydd som orsakats av exempelvis stenskott.
 • Maskin ersätter skador på startmotor, motor, generator, växellåda och ABS-bromsar.
 • Assistans hjälper dig att bärga fordonet och du får hjälp att ta dig till närmaste lämpliga verkstad. Gäller normalt även för medpassagerare och bagage.
 • Rättsskydd om du hamnar i tvist efter en trafikolycka, köp, försäljning eller reparation får du hjälp med advokat- och rättegångskostnader.
 • Krisskydd innebär att du kan få betalda besök hos psykolog/terapeut vid psykisk ohälsa.

Helförsäkring

Helförsäkringen har samma innehåll som halvförsäkringen, men här ingår också vagnskadeförsäkringen. Denna försäkring ger ersättning för skador på din motorcykel vid en trafikolycka, även om det är du själv som orsakar denna. Råkar ditt fordon ut för skadegörelse ersätter vagnskadeförsäkringen skadorna.

Avgifter

MC- & Mopedförsäkringarnas avgifter varierar beroende på vilket försäkringsbolag du väljer. Andra faktorer påverkar också priset som exempelvis motorcykeln/mopedens motorstyrka, vikt och årsmodell. Även din ålder, var du bor och vilken självrisk du väljer påverkar priset.

Trygg-Hansa

Hos Trygg-Hansa kan du teckna en MC-försäkring för lätt och tung motorcykel samt en mopedförsäkring för EU-moped, klass II-moped eller motordriven cykel. 

  MC-försäkring

Trygg-Hansa erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring för dig och din motorcykel. Du väljer själv om du vill försäkra motorcykeln året runt eller endast under säsong. Halvförsäkringen innehåller trafikförsäkring samt glasrutor, stöld och inbrott, motor och elektronik, bärgning, brand, rättsskydd och krishjälp medan helförsäkringen även inkluderar vagnskadeskydd. För ett mer omfattande skydd kan du välja till tilläggsförsäkringen 'Utökad Personskada'.

Helförsäkring för MC

 • Ersättning för sjukhusvård eller förlorad inkomst vid skada på förare, passagerare och medtrafikanter
 • Ersättning vid skada på egen motorcykel som följd av olycka eller skadegörelse
 • Ersättning vid skador orsakade av brand
 • Ersättning för krossade glasrutor
 • Ersättning vid stöld av motorcykel eller utrustning
 • Ersättning vid skador på motor och elektronik (endast tung motorcykel)
 • Hjälp med och ersättning för bärgning
 • Ersättning för kristerapi efter olycka
 • Ersättning av bland annat advokatkostnader

Tilläggsförsäkring Utökad Personskada

 • Kan tecknas om du har trafik-, halv- eller helförsäkring hos Trygg-Hansa
 • Upp till 600 000 kronor i ersättning vid bestående skada efter olycka
 • Privat vård och ersättning för vårdkostnader vid kö i offentlig vårdsektor
 • Vägledning från rehabiliteringscoach
 • Ingen självrisk

  Mopedförsäkring

Du som kör EU-moped, en klass II-moped eller har en motordriven cykel kan teckna trafik-, halv- eller helförsäkring hos Trygg-Hansa. Halvförsäkringen ger dig ersättning vid bland annat brand, stöld och när en vindruta går sönder medan helförsäkringen även omfattar skada på mopeden.

Helförsäkring för moped

 • Ersättning vid skador orsakade av brand
 • Ersättning vid krossat eller trasigt glas
 • Ersättning vid stöld av moped eller utrustning
 • Hjälp med och ersättning vid bärgning
 • Ersättning för krishjälp efter olycka
 • Ersättning för bland annat advokatkostnader
 • Ersättning vid skada på moped
 • Ersättning vid skada på förare, passagerare och medtrafikanter

If

If erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring för tung och lätt motorcykel samt för moped av klass I och klass II.

  MC-försäkring

Väljer du If:s halv- eller helförsäkring för motorcykel får du skydd både när du är ute på vägarna och när den står parkerad. Du kan även välja till en avställningsförsäkring om du ställer av motorcykeln när det inte är säsong samt tillägget olycksfall som ger extra ersättning vid en olycka. 

I If:s halvförsäkring utgår ersättning och hjälp vid personskada, skada på annan egendom, brandskada, feltankning, glasskada, maskinskada, räddning och assistans, rättsskydd samt stöld. Helförsäkring omfattar även ett vagnskadeskydd.

Helförsäkring för MC

 • Ersättning för personskada vid olycka (gäller förare, passagerare och andra trafikanter)
 • Ersättning för skada på annans egendom
 • Ersättning vid bland annat brandskada, kortslutning och explosion
 • Ersättning för bland annat rengöring av tank vid feltankning (upp till 50 000 kronor)
 • Ersättning vid skada på vind- och plexiglasskydd
 • Ersättning vid maskinskada (gäller tung motorcykel som är max 5 år och har körts under 100 000 kilometer)
 • Ersättning för bärgning och eller assistans samt starthjälp, hemtransport och merkostnad för hotellnatt
 • Ersättning vid tvister berörande fordonsägande
 • Ersättning vid stöld av motorcykel samt fordonsdelar
 • Ersättning för skador på motorcykel vid trafikolycka eller skadegörelse

Tilläggsförsäkring Olycksfall

 • Extra ersättning upp till 600 000 kronor utgår vid bestående skada eller bortgång efter trafikolycka
 • Ersättning för kristerapi (upp till 10 behandlingstillfällen)

  Mopedförsäkring

If:s mopedförsäkring kan tecknas för EU-moped samt klass II-moped. Försäkringen gäller årets alla dagar, oavsett om du parkerar den under vintern. I halvförsäkringen ingår trafikförsäkring, brandskada, rättsskydd och stöld medan helförsäkringen även omfattar vagnskada. Det är även möjligt att komplettera din försäkring med tilläggsförsäkringen Olycksfall (se ovan).

Helförsäkring för Moped

 • Ersättning vid skada på förare, passagerare och medtrafikanter vid olycka
 • Ersättning vid skador orsakade av bland annat brand, blixtnedslag eller explosion
 • Ersättning vid tvister om fordonsägande
 • Ersättning vid stöld och försök till stöld
 • Ersättning vid skada på moped efter olycka. Välj självrisk på 3 000 eller 6 000 kronor.
 • Ersättning vid glasskador (gäller endast EU-moped)
 • Ersättning vid assistans (gäller endast EU-moped)

Folksam

Hos Folksam kan du teckna försäkring för lätt motorcykel, tung motorcykel och moped. 

 MC-försäkring

Beroende på om du har en lätt eller tung MC kan du välja olika försäkringar hos Folksam. För lätt motorcykel erbjuds trafik-, halv- och helförsäkring medan det för tung motorcykel finns en basförsäkring och en Året Runt-försäkring.

Väljer du att teckna en trafikförsäkring för lätt MC får du ersättning vid personskada på förare, passagerare och medtrafikanter efter trafikolycka. Försäkringen ersätter även om du orsakar skada på annans egendom samt om du behöver kristerapi efter olyckan. Halvförsäkringen för lätt motorcykel är något mer omfattande och täcker även vid stöld, brandskada, glasskada, räddning och rättsskydd medan helförsäkringen även innehåller vagnskadeskydd.

Helförsäkring för lätt motorcykel

 • Ersättning vid personskada efter olycka (förare, passagerare och medtrafikanter)
 • Ersättning vid skada på annans egendom
 • Ersättning vid skada på motorcykel efter trafikolycka eller skadegörelse
 • Ersättning för kristerapi efter olycka (upp till 10 behandlingstillfällen)
 • Ersättning vid stöld av motorcykel efter en månad 
 • Ersättning vid skada orsakad av brand, explosion och blixtnedslag
 • Ersättning vid skada på vind- eller siktruta
 • Ersättning för transportkostnad till verkstad vid driftstopp
 • Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister
 • 20% rabatt på avgift om du har ABS-bromsar
 • Ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur

Försäkring Bas för tung motorcykel
Försäkring Bas är perfekt för dig som ställer av din motorcykel när det inte är säsong. Premien är högre när motorcykeln används samt lägre när den är avställd. Du väljer mellan att teckna trafik-, halv- eller helförsäkring. I helförsäkringen ingår;

 • Ersättning vid personskada efter olycka (förare, passagerare och medtrafikanter)
 • Ersättning vid skada på annans egendom
 • Ersättning vid skada på motorcykel efter trafikolycka eller skadegörelse
 • Ersättning för kristerapi efter olycka (upp till 10 behandlingstillfällen)
 • Ersättning vid stöld av motorcykel efter en månad
 • Ersättning vid skada orsakad av brand, explosion och blixtnedslag
 • Ersättning vid skada på vind- eller siktruta
 • Ersättning för transportkostnad till verkstad vid driftstopp
 • Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister
 • 20% rabatt på avgift om du har ABS-bromsar
 • Ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision med djur
 • Skadejour dygnet runt

Försäkring Året Runt för tung motorcykel

Försäkring Året Runt är för dig som vill ha ett omfattande skydd på din motorcykel sommar som vinter. Du slipper att ställa av motorcykeln, får assistansförsäkring och har samma pris hela året. För att kunna teckna Året Runt behöver du halv- eller helförsäkring hos Folksam samt uppfylla aktsamhetskrav om skyddsutrustning, förare inom familj samt inlåst parkering nattetid. Du får också en lägre premie om föraren är över 35 år.

  Mopedförsäkring

Folksams mopedförsäkring gäller för alla typer av mopeder. Du väljer mellan att teckna endast trafikförsäkring eller halv- eller helförsäkring. Trafikförsäkringen innebär att du får ersättning vid personskada på förare, passagerare och medtrafikanter efter trafikolycka. Försäkringen ersätter även om du orsakar skada på annans egendom samt om du behöver kristerapi efter olyckan.

Trafikförsäkringen ingår i halvförsäkringen som även omfattar stöld, brandskada, glasskada, räddning och rättsskydd. Folksams helförsäkring innehåller dessutom vagnskadeskydd.

Helförsäkring för moped

 • Ersättning vid personskada efter olycka (förare, passagerare och medtrafikanter)
 • Ersättning vid skada på annans egendom
 • Ersättning vid skada på moped efter trafikolycka eller skadegörelse
 • Ersättning för kristerapi efter olycka (upp till 10 behandlingstillfällen)
 • Ersättning vid stöld av moped efter en månad
 • Ersättning vid skada orsakad av brand, explosion och blixtnedslag
 • Ersättning vid skada på vind-, sido-, bak- eller siktruta
 • Ersättning för transportkostnad till verkstad vid driftstopp
 • Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvister

Länsförsäkringar

Hos Länsförsäkringar erbjuds tre varianter av MC-försäkring samt trafik-, halv- och helförsäkring för moped.

  MC-försäkring

Hos Länsförsäkringar kan du teckna någon av följande försäkringar för din motorcykel; MC Smart, Årsförsäkring och Basförsäkring. Samtliga går att tecknas med antingen trafikförsäkring eller halv- och helförsäkring.

Helförsäkring för MC

 • Ersättning vid personskada och skador på andras egendom
 • Ersättning vid skada orsakad av brand
 • Ersättning vid skada på kåpans glas
 • Ersättning vid stöld av motorcykel eller skada vid försök till stöld
 • Assistans och räddning
 • Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvist
 • Ersättning vid maskinskada (endast tvåhjuliga motorcyklar som är högst 5 år och som körts max 50 000 kilometer)
 • Ersättning för kristerapi efter olycka
 • Ersättning vid skador på motorcykel vid trafikolycka

MC Smart

En försäkring som passar dig med extra säkerhetstänk. För att kunna teckna försäkringen behöver du uppfylla vissa säkerhetskrav som i sin tur innebär en lägre månadsavgift. Försäkringen kan köpas som halv- eller helförsäkring, gäller året runt och har ett säsongsbaserat pris.

Årsförsäkring

Det bästa alternativet för dig som använder motorcykeln året om. Kan tecknas som trafik-, halv- eller helförsäkring och är något billigare än Basförsäkringen.

Basförsäkring

Basförsäkringen är perfekt för dig som ställer av din motorcykel när det inte är säsong. Försäkringen kan tecknas som trafik-, halv- och helförsäkring.

 Mopedförsäkring

Har du en klass I- eller klass II-moped kan du teckna trafik-, halv- och helförsäkring hos Länsförsäkringar. Trafikförsäkringen omfattar skador på förare, passagerare och medtrafikanter vid olycka samt skador på andras egendom medan halvförsäkringen även innehåller skador vid brand, glasskador, stöld, assistans och räddning, rättsskydd samt kristerapi. I helförsäkringen ingår allt ovan samt även vagnskadeskydd.

Helförsäkring Moped

 • Ersättning vid personskada och skador på andras egendom
 • Ersättning vid skada orsakad av brand, åsknedslag eller explosion
 • Ersättning vid skada på kåpans glas
 • Ersättning vid stöld av moped eller skada vid försök till stöld
 • Assistans och räddning (gäller endast klass I)
 • Ersättning för advokat- och rättegångskostnader vid tvist
 • Ersättning för kristerapi efter olycka
 • Ersättning vid skador på EU-moped vid trafikolycka (gäller endast klass I)


https://www.pengar.se/mc-forsakring


Spara pengar-veckobrev, helt GRATIS!

 • Smarta spara-tips varje vecka!
 • Unika rabatter!
 • Avsluta när du vill.

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt

Tiden rinner ut för Linné och Karl