Den 1 mars införs ett nytt amorteringskrav vid nya bostadslån. Pengar.se klarlägger vad som gäller och hur du påverkas av förändringen.

I slutet av förra året godkände Regeringen Finansinspektionens förslag om ett skärpt amorteringskrav. I morgon införs de nya reglerna som innebär att alla som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, ska amortera ytterligare 1 procent på hela sitt bolån varje år. Det utöver det befintliga amorteringskravet.

Bakgrunden till det nya kravet är hushållens stigande skulder, vilket enligt bland annat Finansinspektionen utgör en akilleshäl för svensk ekonomi.

Hur påverkas jag?

Endast nya bostadslån omfattas av det skärpta amorteringskravet (lån som tas efter 1 mars). Du omfattas även av det nya kravet om du höjer ditt bolån och då lånar över 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. Är ni två som tar ett bolån är det den sammanlagda inkomsten som tas hänsyn till.

Exempel
Rosa tjänar 30 000 kronor i månaden, vilket ger en årlig bruttoinkomst på 360 000 kronor.
30 000 x 12 = 360 000

Lånar Rosa mer än 1 620 000 kronor ska hon amortera 1 procent av skulden varje år.
360 000 x 4,5 = 1 620 000

Det här är utöver det befintliga amorteringskravet som berör hushåll med en skuld som överstiger 50 eller 70 procents belåningsgrad. Är belåningsgraden under 50 procent finns inget krav på amortering men uppgår den till mellan 50-70 procent blir amorteringskravet 2 procent per år (1% + 1%). Överstiger belåningen 70% av bostadens värde behöver du amortera 3 procent årligen (2% + 1%).

De nya reglerna innebär enligt Finansinspektionen en ökad amortering på i genomsnitt 2 000 kronor i månaden. Samtidigt beräknar Regeringen att omkring 14 procent av samtliga nya bolånetagare berörs av de nya amorteringskravet. Så stor andel som 86 procent påverkas alltså inte alls.

Undantag

Det finns några möjligheter att undgå de skärpta amorteringskraven. Dessa gäller framförallt nyproduktion - både dig som bygger och köper nytt. Sveriges banker kan gå med på amorteringsfria lån för nyproduktion i upp till fem år. Du kommer även ifrån fastighetsavgiften under de första femton åren.


Fotnot: Ny bostad? Du omfattas endast av de nya amorteringskraven om köpekontraktet skrivs under efter den 1 mars. Har du undertecknat kontraktet före 1 mars omfattas du inte av de nya reglerna.