Hemförsäkringen är en av de mest förekommande försäkringarna och skyddar dig, din bostad och dina saker. Den finns ofta i olika varianter beroende på vilken typ av bostad du bor i. Normalt är att man delar upp hemförsäkringarna i kategorierna hyresrätt, bostadsrätt och villa. Dessa har olika villkor, ersättningar och avgifter.

Bas och plus

Om du bestämmer dig för att teckna någon av ovanstående hemförsäkringar finns det ofta möjlighet att välja en basversion eller en plusversion. Skillnaden kan exempelvis vara att en drulleförsäkring och ett mer omfattande reseskydd ingår, men detta varierar från bolag till bolag. Utöver bas- och plusversion finns det en rad olika tilläggsförsäkringar att komplettera med. Exempel på detta kan vara ett utökat skydd för värdesaker, småbåtsförsäkring och golfförsäkring mm.

Omfattande försäkring

En hemförsäkring är en relativt omfattande försäkring och skyddar dig mot stöld/inbrott, vattenskador och brandskador. Dina saker och ägodelar är försäkrade upp till sitt värde. I hemförsäkringen ingår överfallsskydd, ansvars- och rättsskydd, reseskydd och krishantering. Du kan även få egendom på annan plats försäkrad och i vissa hemförsäkringar ingår ett flyttskydd som skyddar dina ägodelar vid flytt mellan två olika bostäder.

Premie

Den premie(avgift) som du betalar för din hemförsäkring skiljer sig åt beroende på vart du bor, försäkringsbolag och vilken typ av hemförsäkring du väljer. En plusversion är alltid dyrare än en basversion och en villaförsäkring är som regel alltid dyrare än en hemförsäkring för hyresrätt. Väljer du att komplettera med tilläggsförsäkringar får du också räkna med en högre premie. För studenter finns en rabatterad hemförsäkring och är du samtidigt medlem i något studentförbund är försäkringen ofta skräddarsydd för dig som student.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014