Som med allting som köps och säljs, så påverkas aktiekurserna av utbud och efterfrågan. När många är ute efter samma aktier, men det kanske bara finns ett fåtal till hands, så trissas aktiekurserna upp – och tvärtom sjunker de om det finns ett överflöd av aktier, men ingen är intresserad av att köpa dem. Är ett företag lönsamt och går med vinst blir oftast aktierna automatiskt mer eftertraktade och kursen stiger. Ju mer företaget tjänar, desto mer ger det i utdelning och därför blir det också mer lönsamt att äga aktier i just det företaget. Ju mer värdet på aktierna ökar desto mer går också kursen upp.

Se aktuella kurser på Aktiekurser.se

Framtida förväntningar

Lite mer kortsiktigt påverkas dock priset på en aktie mest av de framtida förväntningar som finns på företaget. Räknar man med att företaget ska fortsätta gå med vinst blir priset högre och tvärtom. Därför kan det vara bra att hålla koll på vad som händer runt om i världen. Även börserna i andra länder kan nämligen påverka de svenska aktiekurserna. Om t ex New York-börsen går dåligt och vinsterna för de amerikanska företagen minskar, kan det innebära sänkta löner, uppsägningar och arbetslöshet. Då kommer det amerikanska folket förmodligen också att konsumera mindre – vilket i sin tur påverkar de svenska företag som exporterar sina produkter till USA.

Samhällstrender

Samhällstrender som t ex ökad miljömedvetenhet kan göra att företag som tillverkar ekologiska produkter går med högre vinst och deras kurser stiger. Medan ökad arbetslöshet kan påverka kurserna i negativ riktning, eftersom folket då förväntas ha mindre pengar till att köpa företagens produkter. Således förväntas företagens vinst minska och kurserna går därmed ner. Men aktiemarknaden är nyckfull och ibland kan det räcka med ett obekräftat rykte med negativ klang för att ett företags aktier ska sjunka i kurs. Det blir ofta lite av en domino-effekt eftersom det är få som vågar köpa när alla andra verkar sälja. Något verkar ju vara ”fel”, så man följer strömmen helt enkelt.

Skatterna påverkar också aktiekurserna genom att konsumenterna väljer andra alternativ om skatten höjs på en vara. Detta gör så klart att de företag som tillverkar de varor som skatten höjts på kommer att minska sin vinst och kurserna går ner. Tvärtom blir det om en vara t ex anses främja miljön och därför blir subventionerad, dvs att man får ett bidrag av staten för att köpa den. Allt fler kommer då att köpa den varan och företagen som säljer den subventionerade produkten kommer därmed att gå med vinst.

Riksbankens påverkan

Riksbankens ränta har också inverkan på aktiekurserna. Om räntan sänks blir det billigare för konsumenterna att låna och investera och företagen går med vinst, men om räntan höjs väljer konsumenterna kanske att spara sina pengar på ett tryggt högräntekonto i banken, istället för att köpa osäkra aktier. Om avkastningen ändå är densamma väljer de flesta nämligen det säkraste alternativet. Detta gör att efterfrågan på aktier minskar och därmed går kurserna ner. Vid lågkonjunktur sänker Riksbanken oftast räntan för att ekonomin ska komma på fötter igen. Men i en lågkonjunktur konsumerar vi också mindre på grund av låga löner och hög arbetslöshet. Därför kan det gå dåligt på börsen även när räntan är låg.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014