Det kan vara både en fördel och en nackdel att välja rörlig ränta på sitt bolån. Generellt sett brukar den rörliga räntan i längden bli billigare än den fasta. Men eftersom den rörliga räntan kontinuerligt följer marknadsräntan och därmed hastigt kan ändras ger det dig som låntagare en viss mått av osäkerhet. Det blir också svårare att planera din ekonomi eftersom du inte vet i förväg hur mycket du ska betala varje månad. Numera är dock den rörliga räntan sällan helt rörlig, man brukar istället tala om om tremånadersränta – det vill säga en ”rörlig” ränta som i själva verket är bunden på tre månader.

Ha en buffert

Men mycket kan hända på tre månader, så var alltid noga med att se över din ekonomiska situation innan du bestämmer dig för att välja rörlig ränta på ditt lån. Har du inte en buffert för att täcka upp en kraftig räntehöjning kan konsekvenserna bli förödande och i värsta fall kanske du tvingas sälja ditt hus. Har du däremot en stabil ekonomi med gott om utrymme för oförutsedda höjningar – eller vågar chansa på att räntan håller sig på en låg nivå för att i slutändan komma billigare undan. Ja, då är förmodligen en rörlig ränta helt rätt för dig.

Räntetak

Det finns dock möjlighet att garantera sig mot allt för kraftiga räntehöjningar genom att sätta ett räntetak på sin rörliga ränta. Räntetaket innebär att räntan du betalar till banken inte kan gå över en viss avtalad gräns – även om marknadsräntan skulle göra det. Däremot kan räntan gå ner precis som vanligt. Detta kan ju ses som enbart en fördel för dig som låntagare, men eftersom räntetaket räknas som en försäkring får du också betala för det. Du får alltså avgöra om säkerheten väger upp för den extra avgiften. Normalt sett brukar man bara kunna välja att lägga upp ett räntetak på 3 eller 5 år.

Amortering

Till skillnad mot om du väljer fast ränta kan du med rörlig ränta när som helst göra en extra amortering på ditt lån utan att behöva betala någon ränteskillnadsersättning till banken. Har du rörlig ränta kan du också lösa ut ditt lån i förtid utan att det medför någon extra avgift.

Räntan kan skilja sig mellan bankerna

Även om den rörliga räntan följer marknadsräntan betyder inte det att alla banker har samma ränta – själva räntesatsen kan variera från bank till bank. Det skiljer kanske inte så mycket, men beroende på hur mycket du tänkt låna kan även en liten skillnad betyda många sparade tusenlappar i det långa loppet. Därför är det viktigt att du jämför flera olika banker innan du accepterar ett låneerbjudande med rörlig ränta. Det brukar generellt sett vara svårare att pruta på den rörliga räntan än den fasta. Eftersom du när som helst kan gå över till en annan bank om du har rörlig ränta känner sig inte banken lika säker på att behålla dig som kund. Ett lån med fast ränta är det svårare att flytta och då är banken oftast mer villig att ge dig rabatt. Men glöm inte att du alltid har rätt att förhandla.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014