Väljer du fast ränta på ditt bolån innebär det att du binder upp dig på att betala en viss räntesats under en längre tid – normalt 1, 2, 3, 4, 5 eller 10 år. Ju längre tid du väljer att binda dig, desto högre blir räntan. Detta beror på att banken alltid lägger på lite extra för att skydda sig mot förändringar på räntemarknaden under bindningstiden. Under denna tid kan marknadsräntan gå både upp eller ner utan att din ränta påverkas. Du fortsätter betala din avtalade ränta under hela avtalstiden och när bindningstiden går ut får du välja om du vill binda om räntan enligt bankens aktuella dagskurs.

Orolig över ränteförändringar

Skulle du dock vara orolig över att räntan har höjts kraftigt när din avtalstid går ut, kan du avtala om räntesäkring för din kommande bindningstid. Banken lägger då på lite extra på din nuvarande ränta – vanligtvis rör det sig bara någon tiondels procentenhet – mot att du är garanterad en viss räntesats när lånet ska bindas om. Väljer du en kommande bindningstid på två till fem år på din fasta ränta har du också möjlighet att mot en avgift teckna en räntegaranti hos banken. Detta kan dock göras tidigast 180 dagar i förväg. Du är då försäkrad mot höjningar upp till en viss gräns, men om räntan gått ner får du den lägre räntan.

Dela upp lånet

För att inte låsa upp hela lånet med en fast hög ränta kan du välja att dela upp lånet i både fast och rörlig ränta, alternativt fördela lånet i olika delar med fast ränta med olika bindningstider. På så sätt har du möjlighet att få en lägre räntesats på en del av lånet och kanske spara några tusenlappar.

Planera ekonomin bättre

Den fasta räntan brukar oftast ligga högre än den rörliga och kan därför på sikt bli dyrare, men i gengäld vet du med säkerhet vad du ska betala varje månad och kan planera din ekonomi därefter. Vet du med dig att din ekonomi inte skulle klara av stora svängningar kan det därför kännas tryggare att välja fast ränta. Numera är dock även det som normalt sett kallas rörlig ränta i själva verket en fast ränta med kort bindningstid – så kallad ”tremånadersränta”.

Amortering

Har du fast ränta på ditt lån har du ofta möjlighet att få en amorteringsfri period – dvs att du under en överenskommen tid, till exempel 10 år, endast betalar räntan på ditt lån. Ibland kan banken ge ett helt amorteringsfritt lån, vilket innebär att du då återbetalar själva lånebeloppet först i samband med att huset säljs. Banken vill helst se att du betalar av ditt lån enligt satt tidsplan för att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt på räntan. Så skulle du istället vilja amortera extra brukar du få betala kompensation till banken för den tid de förlorar, en så kallad ränteskillnadsersättning. Detsamma gäller om du vill lösa lånet i förtid. På grund av att det är svårare att byta bank om du väljer fast ränta brukar det också vara lättare att förhandla om den. Banken är oftast villigare att pruta på räntan om de är säkra på att behålla dig som kund.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014