Sjukvårdsförsäkringen skall inte förväxlas med sjukförsäkringen. Sjukvårdsförsäkringen gör att du garanteras vård om du blir sjuk och exempelvis måste genomgå en operation. Sjukförsäkringen ersätter istället det inkomstbortfall som du drabbas av vid sjukdom.

Det är vanligt att företag tecknar en sjukvårdsförsäkring på sina anställda. Detta är en fördel både för arbetsgivare och anställda. Arbetsgivaren får förhoppningsvis en friskare anställd som inte är långsjukskriven och de anställda får möjlighet att gå före i vårdköerna.

Enligt statistik är det klart vanligast att det är arbetsgivaren tecknar denna försäkring. 80 % tecknas av arbetsgivaren och de resterande 20 % tecknas av individer. De 20 % som skaffar den själva är oftast missnöjda med den svenska landstingssjukvården eller vill undvika långa vårdköer.

Om du skall skaffa en privat sjukvårdsförsäkring var noga med att jämföra försäkringsbolagens villkor och omfattning. Hos vissa försäkringsbolag kan du välja omfattning. De mest omfattande sjukvårdsförsäkringarna innehåller vård för tandskada, akutvård utomlands, second opinion(en andra läkarbedömning) mm.

Vissa sjukvårdsförsäkringar har också förebyggande vård i form av hälsoprogram med rehabilitering. Den är ofta arbetslivsinriktad och innehåller utredning, rehabiliteringsplan och åtgärder. Några försäkringsbolag använder sig också att webbdoktorer där du kan ställa frågor om ditt hälsotillstånd.

Sidan uppdaterades 02 september, 2014