Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Välja olycksfallsförsäkring - vi jämför!


En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om försäkringstagaren råkar ut för en olycka. Vi på Pengar.se gör det enkelt för dig att välja rätt med denna jämförelse!

De mest förekommande olycksfallsförsäkringarna ersätter olycksfall som lett till en bestående funktionsnedsättning eller en varaktig nedsättning av din arbetsförmåga. Ersättningsbeloppets storlek avgörs av invaliditetsgraden, vilket fastställs av läkare. Självrisk utgår ej. Många försäkringsbolag betalar även ut ersättning för bland annat tandskador, ärr, rehabilitering, krisbehandling, resekostnader och läkemedelskostnader.

De flesta olycksfallsförsäkringar går att teckna från 0 års ålder till 60 års ålder, men det finns undantag beroende på försäkringsbolag. Vissa olycksfallsförsäkringar får vissa begränsningar eller slutar att gälla helt vid 65 års ålder. Några övergår i seniorolycksfallsförsäkringar med nya förändrade villkor. När du skall ansöka om en olycksfallsförsäkring behöver du vanligtvis fylla i en hälsodeklaration.

Anställningsavtal och fackliga avtal innehåller ofta någon sorts olycksfallsförsäkring vilket skall skydda den anställde under arbetstid, men det är bra att komplettera med en individuell olycksfallsförsäkring för att få maximalt skydd. Om du har ett yrke med högre risk än normalt är det inte säkert att olycksfallsförsäkringen gäller under arbetstiden utan endast under fritid.

Kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring

En del av försäkringsbolagen erbjuder inte en enskild olycksfallsförsäkring utan kombinerar denna med en sjukförsäkring och kallar den helt enkelt olycksfall- och sjukförsäkring. Då har du ett större skydd som också täcker upp vid sjukdom. Premien för dessa kombinerade försäkringar är oftast dyrare än för en enskild olycksfallsförsäkring.

Jämför innan du väljer

Det är viktigt att se över flera alternativ innan man bestämmer sig för en olycksfallsförsäkring, då villkor och premie kan variera stort. Här nedan har vi sammanställt viktiga punkter för några av de livförsäkringar som erbjuds på marknaden idag. Du kan också använda dig utav jämförelsesajter så som Insplanet.

Insplanet

Med Insplanet kan du jämföra och teckna försäkringar. Tjänsten är helt kostnadsfri att använda och ger dig flertalet försäkringsalternativ på under minuten.

If:s olycksfallsförsäkring går att teckna om man bor i Sverige och är mellan 0-70 år. Skulle du vara äldre än så finns det också viss möjlighet att teckna en olycksfallsförsäkring om du har fler försäkringar tecknade hos If.

Försäkringen innehåller

 • Välj försäkringsbelopp mellan 500 000 - 2 000 000 kronor.
 • Vid olycksfall som ger bestående skada utgår ekonomisk ersättning. Ersättningens storlek avgörs av invaliditetsgraden som fastställs av läkare.
 • Vid svåra olycksfall med fastställd invaliditet 30 % eller mer utgår dubbel ersättning.
 • Försäkringsbeloppet värdesäkras genom att man räknar upp detta varje år med motsvarande förändring av prisbasbeloppet.
 • Ingen självrisk
 • Du får ersättning för kostnader kopplat till olycksfallet, exempelvis läkarbesök, resor och mediciner.
 • Du väljer om försäkringen skall gälla dygnet runt eller enbart utanför arbetet, beroende på om du har en olycksfallsförsäkring via ditt jobb.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen, förutsatt att du inte befinner dig mer än ett år utanför Norden.
 • Avgiften för olycksfallsförsäkringen varierar beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Ett högre försäkringsbelopp innebär en högre avgift och vice versa.

Folksam erbjuder en olycksfallsförsäkring som går att teckna från 16 års ålder. Vid ansökningstillfället skall du vara folkbokförd och befinna dig i Sverige.

Försäkringen innehåller

 • Valbara försäkringsbelopp för invaliditet är 500 000 kronor, 1 000 000 kronor och 2 000 000 kronor.
 • Vid olycka som resulterar i medicinsk invaliditet betalas ersättning ut med maximalt 200 procent av försäkringsbeloppet. Läkare fastställer invaliditetsgrad och ersättning utgår enligt en ersättningstabell.
 • Vid svårare ärrbildning orsakad av en olyckshändelse lämnas ersättning.
 • Om du fyllt 56 år kan du inte teckna försäkringen med tillägget ekonomisk invaliditet och om du fyllt 76 år går det inte att teckna tillägget diagnosförsäkring.
 • Försäkringen täcker övriga kostnader som exempelvis tandskadekostnader, sjukhusvistelse och krishantering till en viss nivå.
 • Gäller även efter du fyllt 65 år. Dock med vissa begränsningar.
 • Vid dödsfall betalar försäkringen ut en mindre summa pengar till dödsboet som skall täcka en viss del av begravningen.
 • Olycksfallsförsäkringens kostnad beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Om du väljer ett högre försäkringsbelopp får du också betala en högre avgift.

Trygg-Hansas olycksfallsförsäkring har namnet VuxenOlycksfall och kan tecknas mellan 18 och 54 års ålder. Du har möjlighet att behålla den tills du fyller 65 år.

Försäkringen innehåller

 • Välj mellan 600 000 kronor, 800 000 kronor eller 1 000 000 kronor som försäkringsbelopp.
 • Gäller dygnet runt.
 • Ingen självrisk.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller över hela världen, med undantag för läke-, tandskade- och resekostnader utanför Norden.
 • Värdesäkrat försäkringsbelopp enligt konsumentprisindex.
 • Ersätter medicinsk invaliditet efter olycksfall. Hur mycket som du ersätts med beror dels på tecknat försäkringsbelopp och graden av invaliditet.
 • Försäkringen betalar ersättning för bland annat sjukhusvistelse, krisbehandling och ärrbildning. Ersättning utgår även för rese-, läke- och tandskadekostnader.
 • Vid dödsfall utgår ett engångsbelopp om 50 000 kronor.
 • Premien för olycksfallsförsäkringen varierar beroende på valt försäkringsbelopp. På Trygg-Hansas hemsida går det att räkna ut premien genom att fylla i personnummer och försäkringsbelopp. Om du vill ha tillägget privatvård påverkar detta också premien.

Länsförsäkringars individuella olycksfallsförsäkring kan tecknas av personer boende i Sverige som inte fyllt 60 år. Försäkringen gäller tills du fyller 65 år. Länsförsäkringar erbjuder även Olycksfallsförsäkring 60 Plus för dig som fyllt 60 år.

Försäkringen innehåller

 • Du väljer själv försäkringsbelopp. Högre belopp innebär dyrare avgift och vice versa.
 • Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och utan självrisk.
 • Du får ersättning om du blir invalidiserad efter olycka. Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, hur gammal du är och graden av invaliditet.
 • Vid konstaterat olycksfall kan du även få ersättning för läke- och resekostnader.
 • Om du blir inskriven på sjukhus utgår ersättning med 200 kr/dygn i maximalt 365 dagar.
 • Vanprydande ärr ersätts enligt en särskild tabell och är inte beroende av försäkringsbeloppet.
 • Försäkringen gäller även utomlands, men det finns vissa begränsningar. Befinner du dig utomlands mer än 12 månader gäller inte försäkringen med samma regler.
 • Vid dödsfall betalas ett belopp ut motsvarande prisbasbeloppet.

            

Skandia erbjuder idag två olycksfallsförsäkringar. Den ena i samarbete med Moderna Försäkringar och den andra är för dig som har eller skaffar ett så kallat Allt i Ett-konto hos Skandiabanken.

Försäkringen innehåller

Personförsäkring i samarbete med Moderna Försäkringar

 • Ersättning utgår vid olycksfall eller sjukdom som resulterar i bestående skada. Beloppet baseras på invaliditetsgraden.
 • Uppgår invaliditetsgraden till minst 20% utbetalas en tilläggsersättning.
 • Ersättning utgår vid vanprydande ärr.
 • Du får ersättning om 150 kr/dag vid sjukhusvistelse som varar över natten. Gäller som längst 365 dagar.
 • Vid olycksfall kan du få kostnader för vård och resor täckta.
 • Gäller utan självrisk
 • Försäkringen gäller hela livet
 • Välj försäkringsbelopp mellan 600 000 kronor - 1 500 000 kronor.

Olycksfall Allt i Ett

 • Försäkringen kan tecknas när du fyllt 16 år fram tills att du fyller 65 år.
 • Välj mellan tre olika försäkringsbelopp; 20, 30 eller 40 prisbasbelopp.
 • Hälsodeklaration behöver inte lämnas.
 • Ingen självrisk och gäller fram tills 65 års ålder.
 • Vid medicinsk invaliditet eller nedsättning av arbetsförmåga med minst hälften lämnas ersättning. Beloppet varierar beroende på försäkringsbelopp och skadans omfattning.
 • Ersättning lämnas för läke-, rese- och tandskadekostnader.
 • Krisbehandling ingår.

Gjensidiges olycksfallsförsäkring kan tecknas av alla mellan 18-74 år. Försäkringen gäller över hela världen och ger ersättning vid bland annat vanprydande ärr och läkekostnader.

Försäkringen innehåller

 • Välj mellan försäkringsbelopp 1 000 000 kronor, 1 500 000 kronor eller 2 000 000 kronor.
 • Har du fyllt 55 år och tecknar försäkring ingår ej tillägget ekonomisk invaliditet.
 • Gäller inom Norden och över hela världen under resa på max ett år
 • Ersättning utgår vid medicinsk och ekonomisk invaliditet.
 • Försäkringen lämnar ersättning för rese-, läke- och tandskadekostnader i samband med ett konstaterat olycksfall.
 • Vanprydande ärr ersätts.
 • Premien för försäkringen varierar beroende på vilket försäkringsbelopp man valt. Ett högre försäkringsbelopp innebär en högre premie och vice versa.

Fler försäkringar du kan teckna som privatperson

En olycksfallsförsäkring är bara en del av det stora pusslet. Vill du ha ett mer omfattande skydd i livet kan den kombineras med andra försäkringar så som livförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Har du barn eller barn på väg är det alltid rekommenderat att teckna gravidförsäkring och barnförsäkring.


https://www.pengar.se/olycksfallsforsakring


Vårt nyhetsbrev

 • Smarta tjänster
 • Enkla spara-tips
 • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt

Tiden rinner ut för Linné och Karl