Hedgefonder är lite annorlunda i sin utformning än andra typer av fonder i och med att reglerna inte är lika strikta över hur och var förvaltaren kan placera innehållet i fonden. Ordet hedgefond kan lite fritt översättas till ”skyddsfond”, eftersom det man vill göra med en hegdefond är att skydda sig mot oförutsedda svängningar på marknaden. En hedgefond har nämligen för avsikt att alltid ge avkastning – oavsett hur det går på börsen. För att uppnå detta har förvaltaren i princip fria händer när det gäller hur han väljer att placera fondens tillgångar. Förvaltaren kan till exempel ta lån eller placera i allt från aktier och räntebärande värdepapper till optioner för att gå emot ett börsfall. Målet är alltså att alltid gå över index. Hur bra en hedgefond går beror dock i mångt och mycket på fondförvaltarens skicklighet.

Misstag

Även om avsikten med en hedgefond är att alltid ge avkastning är det långt ifrån alltid som den avsikten speglar verkligheten. En skicklig förvaltare kan också göra misstag och det finns som med alla fonder aldrig några garantier. Det kan dock vara en bra idé att kontrollera hur det har gått för fonden tidigare – det kan ge dig en fingervisning om hur bra förvaltaren är.

Risker

Hedgefonder kan ha väldigt olika inriktning och riskerna kan därför också variera kraftigt mellan olika fonder. Kolla därför upp hur fonden normalt sett brukar placera och vilka risker detta medför för dig som sparare. Det kan också vara värt att veta att svenska hedgefonder generellt sett är ganska hårt hållna i jämförelse med utländska när det gäller hur och var de får placera.

Höga förvaltningsavgifter

I och med att förvaltaren har en så pass aktiv roll i denna typ av fonder innebär det också att förvaltningsavgifterna blir högre. Generellt sett brukar du få betala ca 1% i grundavgift, vilket kanske inte låter så mycket, men sedan tillkommer oftast en prestationsbaserad avgift på upp till 20% beroende på hur förvaltaren har skött sitt jobb. Ofta har förvaltaren själv investerat en hel del pengar i den hedgefond han förvaltar och är därför extra mån om att den ska gå bra.

Insättningskrav

Vanligtvis krävs det att man sätter in ett minimibelopp för att kunna spara i en hedgefond. Ibland kan detta belopp ligga på upp emot 500 000 kronor. Det är kanske inte alltid så lätt för en vanlig småsparare att skrapa ihop den typen av kontanter, men det finns vissa hedgefonder som har lägre insättningskrav. Det gäller bara att hitta dem. När det gäller PPM-systemet går det dock inte välja att spara i hedgefonder.

Syftet

Eftersom syftet med en hedgefond är att skydda mot börsnedgångar är det många som väljer att investera i en hedgefond som ett komplement till sitt sparande i aktiefonder. På så sätt kan de känna dig lite säkrare vid en plötsligt börsfall, eftersom hedgefonden då kan kompensera för eventuella förluster i aktiefonderna. Dock brukar hedgefonderna i gengäld inte stiga lika mycket i värde som en aktiefond gör om börsen går uppåt. Därför kan det vara en bra idé att kombinera dessa två fondtyper i sin sparportfölj.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014