Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Hitta bästa barnförsäkringen


En barnförsäkring ger ekonomiskt skydd om ditt barn skulle skada sig eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Vi berättar här mer om vad en barnförsäkring innebär och vilka alternativ som finns.

Barn har från födseln ett basskydd från socialförsäkringen, och är även skyddade i skola och förskola genom kommunerna. Även hemförsäkringen ger ett visst skydd. Men om du vill ha ett bredare skydd för ditt barn är en barnförsäkring viktigt att skaffa.

Vad som ingår i en barnförsäkring kan variera lite mellan den olika försäkringsbolagen. Vanligt är dock att försäkringen ersätter dig bland annat vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, dödsfall och krisbehandling. Det är också vanligt förekommande att barnförsäkringar täcker både läkar- och resekostnader som kan uppstå i samband med skada eller sjukdom.

Vad ingår i en barnförsäkring?

Vad som ingår i en barnförsäkring kan variera lite mellan den olika försäkringsbolagen. Vanligt är dock att försäkringen ersätter dig bland annat vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, dödsfall och krisbehandling. Det är också vanligt förekommande att barnförsäkringar täcker både läkar- och resekostnader som kan uppstå i samband med skada eller sjukdom.

Här har vi använt Moderna Försäkringars populära barnförsäkring som exempel.

Utan självrisk
Upp till att barnet fyller 30 år
Tre försäkringsnivåer

Moderna Försäkringar erbjuder tre nivåer av barnförsäkringar; grund, medium och large.

Grund

 • Medicinsk invaliditet: Ersättning för medicinsk invaliditet utgår om tillståndet är bestående, och inte livshotande.
 • Ärrskada: Om barnet får ärr i samband med skada eller sjukdom kan ersättning ges.
 • Ekonomisk invaliditet: Innebär att man får ersättning om barnet blir skadat eller sjukt på så vis att det i framtiden förlorar arbetsförmåga till minst 50 procent.
 • Direkthjälp vid sjukdom: Vissa allvarliga sjukdomar, som MS och hjärnskador, kan ge utbetalning av en engångssumma.
 • Dödsfall: En engångssumma på 50 000 kronor betalas ut.
 • Tandskada: Ger ersättning för olyckor som orsakat tandskador så allvarliga att tandläkarbehandling krävts.
 • Rese- och behandlingskostnader vid olycksfall: Kan ersätta kostnader för olycksfall som innebär resor.
 • Engångskostnader och rehabilitering: Innebär att du kan få ersättning för rehabilitering eller anpassning av bostaden.
 • Sjukhusvistelse: Vid sjukhusvistelse utgår ersättning om barnet exempelvis blir inskriven över natten.
 • Kläder, skor eller hjälm: Kläder, skor eller andra accessoarer som förlorats vid olycksfall kan ersättas.

Medium

Innehåller förutom punkterna under grundförsäkringen även följande aspekter.

 • Fortsatt vård i hemmet: Kan ge ersättning om du behöver vara hemma med ditt barn på grund av sjukdom, om vårdbehov finns minst två veckor efter att barnet har blivit inskrivet på sjukhus.
 • Akut sjukvård: Innebär ersättning om det uppstår ett akut behov av sjukhusvård över natten.
 • Vårdersättning: Försäkringen ger vårdersättning om familjen är beviljad vårdbidrag från Försäkringskassan.
 • Sjukersättning: Innebär att barnet har rätt till sjukersättning vid skada eller sjukdom som innebär att arbetsförmågan blir nedsatt med minst 50 procent.
 • Premiebefrielse: Om en av vårdnadshavarna avlider blir försäkringen premiefri fram till barnet har fyllt 18 år.
 • Krishjälp: Både barnet och vårdnadshavare kan få ersättning för kristerapi och psykolog.

Large

I large-varianten av Modernas barnförsäkring ingår alla ovanstående punkter, plus en engångsersättning som kan betalas ut bland annat vid sjukdomar som ADHD och hörselnedsättning.

När ska man skaffa en barnförsäkring?

Ska man teckna en barnförsäkring gör man det lämpligen så fort barnet har fått sitt personnummer. Då är barnet skyddat från första dagen och har som regel ingen sjukdomshistoria som kan begränsa försäkringen. Har du en gravidförsäkring är det vanligt att denna gäller fram till och med att barnet blir sex månader. Vänta dock inte så länge med att skaffa din barnförsäkring.

Barnförsäkring – hur länge gäller den?

När en barnförsäkring tecknas ska en hälsodeklaration fyllas i med svar om barnets nuvarande hälsa. Många barnförsäkringar gäller ända till dess att barnet blir vuxet och som längst till 25 års ålder. Normalt sett övergår denna försäkring till en vidareförsäkring, men utan krav på hälsoprövning. Notera att samtliga barnförsäkringar endast sträcker sig ett år i taget, därefter kan både villkor och pris justeras.

Vad kostar en barnförsäkring?

Priset för en barnförsäkring varierar mellan de olika försäkringsbolagen – läs på noga så du hittar ett bra och prisvärt alternativ! Precis som med flera andra typer av personförsäkringar är priset för en barnförsäkring kopplat till ersättningsbeloppet – din premie stiger alltså i takt med hur stor ersättning du önskar om olyckan skulle vara framme. Många av barnförsäkringarna har ett antal olika försäkringsbelopp att välja på – gör en bedömning kring vad som känns rätt för just dig och ditt barn.

Fem tips när du väljer barnförsäkring

Skaffa en barnförsäkring omgående! Gärna direkt när barnet är fött och har fått ett fullständigt personnummer.

För att ha ett så tryggt skydd som möjligt bör du välja en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall.

Se till att försäkringen gäller under dygnets alla timmar.                                                                  

En annan viktigt punkt är att försäkringen bör täcka både medicinsk och ekonomisk invaliditet.                                                           

Tänk på och utgå ifrån ditt barns enskilda förutsättningar när du väljer försäkring. Finns det exempelvis en ärftlig sjukdom i släkten? Välj i så fall en försäkring som täcker just den sjukdomen.

Vilken barnförsäkring är bäst?

Innan man väljer barnförsäkring kan det vara en bra idé att jämföra de olika försäkringsbolagen, då försäkringarna kan skilja sig i både omfattning och avgifter. Hos Insplanet har man sammanställt information och prisuppgifter från de stora försäkringsbolagen, och du här kan du få en guidning för att lättare hitta rätt barnförsäkring.

Jämför villkor och priser
Kostnadsfri rådgivning
Samma priser som hos aktörerna

Jämför Visa mer
Fyll i namn, försäkringsbelopp, betalningsintervall och om barnet är folkbokfört hos försäkringstagaren

Fler försäkringar du kan teckna som privatperson

En barnförsäkring är bara en del av det stora pusslet. Vill du ha ett mer omfattande skydd i livet för dig och ditt barn kan den kombineras med andra försäkringar så som olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Kom också ihåg att du under din graviditet kan teckna en gravidförsäkring.


Redaktionen
Pengar.se
redaktionen@pengar.se


Vårt nyhetsbrev

 • Smarta tjänster
 • Enkla spara-tips
 • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt