Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Skaffa barnförsäkring


En barnförsäkring ger ekonomiskt skydd om ditt barn skadar sig eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Vi berättar här mer om vad barnförsäkring innebär och vilka alternativ som finns.

Barn har från födseln ett basskydd från socialförsäkringen och är skyddad i skola och förskola genom kommunerna. Även hemförsäkringen ger ett visst skydd. Men om du vill ha ett bredare skydd för ditt barn är en barnförsäkring något att fundera på. Försäkringen ersätter dig bland annat vid medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet, dödsfall och krisbehandling samt täcker både läkar- och resekostnader.

Skall man teckna en barnförsäkring gör man lämpligen det så fort barnet har fått sitt personnummer. Då är det skyddat från första dagen och har som regel ingen sjukdomshistoria som kan begränsa försäkringen. Har du en gravidförsäkring är det vanligt att denna gäller fram till och med barnet blir 6 månader.

När en barnförsäkring tecknas ska en hälsodeklaration fyllas i med frågor om barnets nuvarande hälsa. Många barnförsäkringar gäller ända till dess att barnet blir vuxet och som längst till 25 års ålder. Normalt sett övergår denna försäkring till en vidareförsäkring men utan krav på hälsoprövning. Notera att samtliga barnförsäkringar endast sträcker sig ett år i taget, därefter kan både villkor och pris justeras.

Innan man väljer barnförsäkring är det bra att jämföra de olika försäkringsbolagen, då försäkringarna kan skilja sig sig markant i både omfattning och avgifter. På den här sidan har vi sammanställt information från de stora försäkringsbolagen.

5 tips när du väljer barnförsäkring

1. Skaffa en barnförsäkring omgående. Gärna direkt från det att barnet har fått ett personnummer.
2. Välj en försäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall.
3. Se till så att försäkringen gäller under dygnets alla timmar.
4. Försäkringen bör täcka både medicinsk och ekonomisk invaliditet.
5. Finns det en ärftlig sjukdom i släkten? Välj en försäkring som täcker just den sjukdomen.

If:s barnförsäkring går att skaffa från och med barnets födelse och gäller fram tills barnet fyller 25 år. Försäkringen skyddar barnet dygnet runt mot både sjukdom och olycksfall.

Viktigaste huvuddragen

 • Välj försäkringsbelopp; 500 000 kronor, 1 000 000 kronor, 1 500 000 kronor eller 2 000 000 kronor.
 • Försäkringen gäller både i skola och på fritiden.
 • Vid allvarlig skada med minst 30 % medicinsk invaliditetsgrad dubbleras den ekonomiska ersättningen.
 • En ekonomisk första hjälp betalas ut som ett engångsbelopp om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom.
 • Vid konstaterat olycksfall ersätts kostnader för resor, läkar- och tandläkarbesök.
 • Om barnet behöver sjukvård betalas ersättning ut varje dag med 600 kronor i maximalt 365 dagar.
 • En engångsersättning betalas ut om barnet utsätts för sexuella övergrepp eller våldtäkt.
 • Vid dödsfall är ersättningen 50 000 kronor.
 • Hälsodeklaration är obligatorisk.

Folksam Barnförsäkring

Folksams barnförsäkring innebär att ditt barn är skyddad dygnet runt mot både sjukdomar och olycksfall. Försäkringen går att teckna från och med att barnet föds och fram till att det fyller 18 år. Den gäller ända fram till 25 års ålder. Läs mer om Folksams Barnförsäkring här.

Försäkringens innehåll

 • Försäkringsbeloppen är baserade på prisbasbelopp. Du kan välja 25 eller 50 prisbasbelopp.
 • Samtalsstöd under hela försäkringsperioden.
 • Om barnet behöver läggas in akut på sjukhus utgår ett engångsbelopp på 600 kronor. Blir sedan barnet inskrivet på sjukhus en längre tid betalas ersättning ut med 500 kronor per dag i som längst 365 dagar.
 • Vid dödsfall utgår en ersättning på ett prisbasbelopp.
 • Krisbehandling ingår med upp till tio behandlingstillfällen.
 • Blir barnet allvarligt sjukt betalas ersättning ut för resekostnader, medicin och hjälpmedel.
 • Vanprydande ärr efter sjukdom eller olycksfall ersätts.
 • Om barnet blir beviljat vårdbidrag av Försäkringskassan kan du få ersättning från försäkringen med upp till 2,5 prisbasbelopp.

Trygg-Hansas barnförsäkring kallas ”TryggaBarn” och enligt försäkringsbolaget är hälften av alla försäkrade barn i Sverige kunder hos dem. Försäkringen skyddar barnet från olycksfall och sjukdom.

Försäkringens innehåll

 • Går att teckna fram till 18 års ålder och gäller fram tills barnet fyller 25 år.
 • Du väljer försäkringsbelopp; 600 000 kronor, 1 200 000 kronor, 1 800 000 kronor och 2 400 000 kronor.
 • Gäller dygnet runt och överallt i Sverige. Vid resa utomlands gäller inte försäkringen för olycksfall utanför Norden.
 • Skyddar mot medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringen ersätter nedsatt funktionsförmåga vid sjukdom och olycksfall. Även nedsatt arbetsförmåga ersätts om den är bestående.
 • Om ditt barn blir inlagd på sjukhus kan du få ersättning med 600 kronor per dag i som längst 365 dagar.
 • Behöver du vårda ditt barn hemma efter sjukdom eller olycksfall utgår ersättning med 600 kronor per dag i maximalt 30 dagar.
 • Kristerapi ingår med upp till 10 behandlingstillfällen hos psykolog eller terapeut.
 • En livförsäkring ingår med 50 000 kronor.

Länsförsäkringar erbjuder en barnförsäkring som skyddar barnet från olycka och sjukdom. Försäkringen går att teckna från födseln tills det att barnet fyller 17 år. Den slutar att gälla då barnet blir 25 år.

Försäkringens innehåll

 • Välj försäkringsbelopp baserat på prisbasbelopp; från 10 prisbasbelopp till 50 prisbasbelopp.
 • Försäkringen är värdesäkrad, vilket innebär att den följer inflationen.
 • Om ditt barn blir medicinskt invalid på grund av sjukdom eller olycka utgår ersättning i förhållande till graden av invaliditet.
 • Får barnet en bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent i vuxen ålder betalas försäkringsbeloppet ut.
 • Vanprydande ärr ersätts enligt särskild tabell.
 • Kostnader för resor, läkarbesök och medicin ersätts i högst fem år.
 • Blir barnet inlagd en längre period på sjukhus utgår en ersättning om 1,2 procent av prisbasbeloppet per dag i maximalt ett år.
 • Vid dödsfall betalas en ersättning ut om 1,25 prisbasbelopp.
 • Vidareförsäkring efter 25 års ålder erbjuds utan ytterligare hälsoprövning.

        

Skandias individuella barnförsäkring ges i samarbete medModerna Försäkringar och går att teckna mellan 0-18 års ålder och fortsätter att gälla tills barnet blir 30 år. Den skyddar främst mot olycksfall och sjukdom som barnet kan råka ut för.

Huvuddrag i försäkringen

 • Du väljer ett försäkringsbelopp mellan 900 000 – 2 000 000 kronor.
 • Om barnet får nedsatt funktionsförmåga betalas ett engångsbelopp ut.
 • Blir barnets arbetsförmåga som vuxen nedsatt med minst 50% utgår ersättning på minst halva försäkringsbeloppet.
 • Ett engångsbelopp på 50 000 kronor betalas ut om barnet skulle avlida.
 • Om barnet beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan utgår en ersättning på maximalt 100 000 kr per år.
 • Kostnader för resor, läkar- och tandläkarbesök täcks av försäkringen. Ingen självrisk.
 • Behöver barnet läggas in på sjukhus en längre period betalas ett ersättningsbelopp ut varje dag i högst ett år. Beroende på försäkring varierar ersättningen mellan 150-550 kronor per dag. 

Norska försäkringsbolaget erbjuder försäkringar för svenska kunder och deras barn- och ungdomsförsäkring går att teckna från att barnet föds tills det fyller 18 år. Försäkringen gäller till och med 25 års ålder.

Försäkringens innehåll

 • Barnförsäkringen skyddar mot medicinsk och ekonomisk invaliditet. Skulle barnet råka ut för en svårare sjukdom eller olycksfall utgår ersättning.
 • Välj försäkringsbelopp; 1 000 000 kronor, 1 400 000 kronor, 1 800 000 kronor eller 2 000 000 kronor.
 • Försäkringen gäller dygnet runt oavsett om barnet befinner sig i förskola, skola eller hemma.
 • Försäkringen ersätter vanprydande ärr. Ersättningen baseras på Trafikskadenämndens tabell.
 • En krisförsäkring ingår med 15 behandlingstillfällen hos psykolog inklusive resor.
 • Dödsfallsersättning utgår om barnet skulle avlida med det belopp som framgår av försäkringsbrevet.
 • Premiebefrielse om någon av barnets vårdnadshavare avlider innan barnet fyller 18 år.

Fler försäkringar du kan teckna som privatperson

En barnförsäkring är bara en del av det stora pusslet. Vill du ha ett mer omfattande skydd i livet för dig och ditt barn kan den kombineras med andra försäkringar så som olycksfallsförsäkring, livförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Kom också ihåg att du under din graviditet kan teckna en gravidförsäkring.


https://www.pengar.se/barnforsakring


Vårt nyhetsbrev

 • Smarta tjänster
 • Enkla spara-tips
 • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt

Tiden rinner ut för Linné och Karl