De flesta människor som bor i villa har den försäkrad med en villaförsäkring. Försäkringsbolagen erbjuder normalt en kombinationsförsäkring som kallas villahemförsäkring. Denna innehåller en hemförsäkring och en villaförsäkring.

Många av försäkringsbolagen tillhandahåller olika versioner av villahemförsäkringar. Det kan exempelvis vara bas- och plusversioner på både hemförsäkringsdelen och villaförsäkringsdelen. Skillnaden mellan dessa berör omfattning och villkor. För mer detaljerad information hittar du en omfattande jämförelse längre ner på sidan.

Hemförsäkringsdelen i en villahemförsäkring innebär att du är försäkrad genom egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd och reseskydd. Detta ganska omfattande skydd finns mer detaljerat beskrivet på vår jämförelse om hemförsäkring.

Detta innehåller villaförsäkringen som inte normalt ingår i hemförsäkringen

Själva villaförsäkringen innebär att din egendom, byggnad och tomt är försäkrat mot skador. Villaförsäkringen täcker upp på de områden som inte hemförsäkringen gäller för. Den ersätter inbrott, skadegörelse, brand, vattenskador, blixtskador och skador på hushållsmaskiner och installationer. Oftast ingår också ett skydd mot skadedjur och vilda djur som gör åverkan på din byggnad och tomt.

Ditt hus är normalt skyddad med sitt fullvärde, vilket innebär att du får ersättning med vad skadan kostar att reparera. Du har rätt att få ersättning för vad det kostar att återställa huset i sitt ursprungliga skick. Om huset till stor andel är totalförstört och inte går att återställa har du ibland rätt att bygga ett motsvarande hus på samma grund.

Åldersavdrag

Försäkringsbolagen tillämpar normalt åldersavdrag som innebär att äldre hus inte ersätts med lika mycket som ett relativt nybyggt hus om det exempelvis skulle brinna ned till grunden. Om ett äldre hus förstörs kan du få åldersavdrag med uppemot 100 000 kr eller mer beroende på försäkringsbolag. Detta åldersavdrag går att begränsa med en tilläggsförsäkring.

Tilläggsförsäkringar

Det finns ett stort antal tilläggsförsäkringar som du kan komplettera din befintliga villahemförsäkring med. De vanligaste är allrisk(otur) för lösöre och byggnad och utökat reseskydd. Men det finns även tilläggsförsäkring som skyddar ditt fritidshus, din båt, hobbyverksamhet, magasinerat lösöre och en utökad hemelektronikförsäkring.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014