Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Gravidförsäkringar - en jämförelse


En gravidförsäkring skyddar dig som är gravid och det barn du bär samt även i vissa fall din partner. Försäkringen är en trygghet i väntans stunder och innehåller vanligtvis olycksfallsskydd och en mindre livförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder i dag en kostnadsfri gravidförsäkring med ett grundskydd för dig och ditt barn. Önskas ett bredare skydd behöver man teckna en utökad gravidförsäkring hos bolaget. 

Gratis Gravidförsäkring

If:s kostnadsfria gravidförsäkring är en olycksfallsförsäkring och berör främst dig som är gravid. Försäkringen ersätter dig bland annat för läkarbesök på grund av olycksfall samt om du får en bestående skada efter olycka.

 • Ersättning vid medicinsk invaliditet efter olycksfall
 • Ersättning lämnas för resor, läkar- och tandläkarbesök vid olycka
 • Dödsfall orsakats av olycksfall ersätts med 50 000 kronor för den gravida och 10 000 kronor för barnet
 • Gäller från och med dagen efter att du tecknat försäkringen

Gravidförsäkring

If:s gravidförsäkring är en bredare försäkring och skyddar dig som är gravid, din partner och barnet ni väntar. Förutom basinnehållet får ni bland annat ersättning vid förlossningskomplikationer eller om barnet föds med en allvarlig sjukdom.

 • Ger ersättning för förlossningskomplikationer och sjukhusvistelse för den gravida och barnet
 • Föds barnet med en allvarlig sjukdom utgår ett engångsbelopp som ekonomisk ersättning
 • Om barnet drabbas av olycksfall eller sjukdom som leder till medicinsk invaliditet betalas en invaliditetsersättning ut
 • Vid behov ingår kristerapi hos legitimerad psykolog
 • Försäkringen gäller som tidigast från och med graviditetsvecka 22

Gravidförsäkring med gratis grundskydd

Folksams gravidförsäkring med grundskydd skyddar framförallt den gravida, men även barnet och till viss del partnern. Försäkringen ersätter vid bland annat ärr och tandskador orsakade av olycksfall samt rese- och läkekostnader.

 • Ersättning upp till 400 000 kronor utgår vid invaliditet orsakad av olycka. Gäller både barnet och den gravida.
 • Försäkringen ersätter rese- och läkekostnader efter olycka.
 • Viss ersättning lämnas för ärr orsakade av olycksfall. Både den gravida och barnet inkluderas.
 • Krisbehandling ingår med upp till tio behandlingar per familjemedlem hos psykolog/terapeut.
 • Ersättning lämnas för tandskador orsakade av olycksfall.
 • Försäkringen gäller från graviditetsvecka 10 för dig som är gravid samt från vecka 23 för barnet.

Gravidförsäkring med utökat skydd

Folksams gravidförsäkring med utökat skydd ger ett mer omfattande skydd för den gravida, barnet och eventuell partner. Försäkringen ger bland annat ersättning vid invaliditet orsakad av olycksfall och sjukdom samt vid förlossningskomplikationer.

 • Ersättning med upp till 600 000 kronor för barnet vid medicinsk invaliditet efter både sjukdom och olycka.
 • Ärr ersätts även om orsaken är sjukdom.
 • Om ditt barn föds med vissa diagnoser utgår ett engångsbelopp som ersättning.
 • Vid sjukhusvistelse får du ersättning med 200 kronor per dag i längst 180 dagar.
 • Vid graviditets- och förlossningskomplikationer utgår en mindre ersättning.
 • Försäkringen gäller från graviditetsvecka 10 för dig som är gravid samt från vecka 23 för barnet.

Gravidförsäkring Gratis

Trygg-Hansas gravidförsäkring gratis innehåller ett begränsat skydd för den gravida, eventuell partner och barnet.

 • Skulle den gravida, en partner eller barnet avlida utgår ett engångsbelopp som ersättning.
 • Medicinsk invaliditet orsakad av olycka ersätts med upp till 600 000 kronor.
 • Krisbehandling ingår efter traumatisk upplevelse.
 • Försäkringen går att teckna när som helst, men börjar att gälla som tidigast efter graviditetsvecka 16.

Gravidförsäkring Extra

Trygg-Hansas gravidförsäkring extra ger ett utökat skydd för både den gravida och barnet. Försäkringen ersätter bland annat vid vanprydande ärr, komplikationer under förlossning och sjukhusvistelse.

 • Ersättning för medicinsk invaliditet orsakad av sjukdom ersätts med maximalt 600 000 kronor.
 • Om barnet blir inlagt på sjukhus minst tre dagar utgår en ersättning per dag från första dagen.
 • Vanprydande ärr ersätts vid olycksfall och sjukdom.
 • Vid olycksfall lämnas ersättning för läke- och resekostnader.
 • Graviditets- och förlossningskomplikationer; ersättning per komplikation.
 • Börjar att gälla dagen efter att premien betalas, dock tidigast från graviditetsvecka 16.

Gravidförsäkring Bas

Länsförsäkringars gravidförsäkring bas är en olycksförsäkring för barnet och den gravida kvinnan samt ett livsskydd för barnet.

 • Ger ersättning för nedsatt funktionsförmåga som orsakats av olycksfall. Gäller för både den gravida, partnern och barnet.
 • Dödsfall av den gravida, en partner eller barnet ersätts med ett engångsbelopp.
 • Krishjälp för den gravida och eventuell partner.
 • Gäller från tidigast graviditetsvecka 22.

Gravidförsäkring Plus

Länsförsäkringars gravidförsäkring plus innehåller ett större och bredare skydd än gratisversionen. Försäkringen ersätter dig vid bland annat dödsfall, medicinsk invaliditet efter sjukdom och olycka samt sjukhusvistelse.

 • Börjar att gälla från och med tidigast den 22:a graviditetsveckan.
 • Om någon av föräldrarna avlider utgår ett engångsbelopp som ersättning.
 • Ersättning vid komplikationer av graviditet och förlossning.
 • Vid nedsättning av den fysiska och psykiska funktionsförmågan på barnet som orsakats av sjukdom lämnas ersättning.
 • Blir barnet inlagt på sjukhus i minst tre dagar i följd kan du få ersättning per dag från första dagen.
 • Ersättning för nödvändiga läke- och resekostnader för barnet.
 • Ersättning vid vanprydande ärr efter olycka eller sjukdom.

Gravidförsäkring Gratis

Moderna Försäkringar erbjuder en kostnadsfri gravidförsäkring som innehåller ett olycksfallsskydd för barnet och den gravida kvinnan, samt ett livsskydd för barnet.

 • Vid medicinsk invaliditet för den gravida kvinnan, en partner eller barnet orsakat av olycksfall lämnas ersättning med upp till 500 000 kronor.
 • Om den gravida kvinnan, barnet eller en partner avlider efter olycksfall utgår ett engångsbelopp som ersättning.
 • Den gravida, en partner och barnet är försäkrat från och med tidigast den 22:a graviditetsveckan. Försäkringen börjar gälla från dagen efter att den tecknas.

Gravidförsäkring Large

Gravidförsäkring Large är en mer omfattande försäkring som ger ersättning vid bland annat vanprydande ärr och sjukhusvistelse samt krishjälp vid förlossningsdepression.

 • Vid graviditets- och förlossningskomplikationer utgår ersättning och försäkringen innehåller även ett krisstöd för den gravida och eventuell partner.
 • Vid medicinsk invaliditet för barnet orsakat av sjukdom kan ersättning utgå upp till maximalt 500 000 kronor.
 • Vanprydande ärr på barnet orsakade av sjukdom ersätts av försäkringen.
 • Försäkringen ger vårdersättning i högst 3 år.
 • Om barnet behöver läggas in på sjukhus kan en ersättning om 200 kr/dag utgå.

Gravid

Gjensidiges kostnadsfria försäkring Gravid skyddar både barnet och den gravida. Ersättning utgår vid bland annat medicinsk invaliditet på grund av olycksfall samt tandskadekostnader vid olycka.

 • Ersätter vid tandskador efter olycksfall för barnet och den gravida.
 • Ersätter vanprydande ärr hos barnet och den gravida efter olycka.
 • Vid dödsfall utgår ett engångsbelopp som ersättning.
 • Merkostnader för personliga tillhörigheter efter olycksfall som krävt läkarvård.
 • Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet orsakad av olycksfall för både den gravida och barnet.
 • Gäller från graviditetens första dag för den gravida samt från vecka 23 för barnet.

Gravid Plus

Gjensidiges gravid plus innehåller ett större skydd för den gravida och barnet samt en eventuell partner.

 • Vid medicinsk invaliditet som följd av sjukdom utgår ersättning.
 • Ersättning utgår om barnet drabbas av särskild medfödd sjukdom.
 • En krisförsäkring för hela familjen ingår.
 • Ersättning vid sjukhusvistelse för barnet och den gravida i minst tre dagar i följd.
 • Vanprydande ärr hos barnet orsakade av sjukdom ersätts.
 • Vid förlossningskomplikationer utgår en ekonomisk ersättning.

Fler försäkringar du kan teckna som privatperson

En gravidförsäkring är bara en del av det stora pusslet. Vill du ha ett mer omfattande skydd i livet kan den kombineras med andra försäkringar så som olycksfallsförsäkringlivförsäkring, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring. När barnet äntligen är här är det alltid rekommenderat att  teckna en barnförsäkring.


https://www.pengar.se/gravidforsakring


Vårt nyhetsbrev

 • Smarta tjänster
 • Enkla spara-tips
 • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt

Tiden rinner ut för Linné och Karl