Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Skaffa båtförsäkring


Med en båtförsäkring kan du känna dig säker när det oväntade inträffar. Vi jämför flera olika försäkringsbolag och deras villkor.

En båtförsäkring skyddar din båt året runt, både i vattnet och på land. Vad försäkringen täcker varierar beroende på försäkringsbolag men vanligt är att du får ersättning vid stöld, brand och sjöskada.

Försäkrar du din båt hos If får du ett skydd vid de allra flesta skador. Du kan välja mellan Båtförsäkring och Stor Båtförsäkring som båda innehåller ett grundskydd, men där den sistnämnda även ger ett skydd för de personer som befinner sig ombord.

Båtförsäkring

 • Ersättning om du blir skadeståndsskyldig
 • Bogserings- och bärgningskostnader vid skada som omfattas av försäkringen
 • Ersättning av skador efter brand, blixtnedslag, skadegörelse och stöld
 • Ersättning för personliga tillhörigheter ombord (upp till 4 000 kronor)
 • Ersättning vid skada på skylight, ventil och vind- eller sidoruta
 • Ersättning för rättegångskostnader vid eventuell tvist
 • Ersättning för skador på båt vid bland annat grundstötning, sammanstötning och kantring i sjö
 • Ersättning vid skador som uppstår vid sjösättning, torrsättning eller liknande

Stor Båtförsäkring

Förutom att omfatta grundskyddet ovan så innehåller Stor Båtförsäkring även;

 • Avbrottsersättning i upp till 30 dagar vid stöld av båt eller huvudmotor (under båtsäsong)
 • Ersättning upp till 25 000 kronor vid skada eller förlust av navigationsinstrument
 • Ersättning vid maskinskada (gäller motorer som är högst 12 år gamla)
 • Olycksfallsförsäkring för båtens förare och passagerare
 • Ersättning vid stöld av oregistrerad båtvagn
 • Ny radio- och elektronisk utrustning vid stöld (om utrustningen är yngre än 5 år)
 • Ersättning vid skada på rigg och segel

Trygg-Hansas båtförsäkring kan tecknas för både segel- och motorbåt. Du väljer mellan halv- eller helförsäkring, där halvförsäkringen erbjuder ett bra grundskydd medan helförsäkringen ger ett mer omfattande skydd.

Halvförsäkring

 • Ersättning vid skada på grund av brand
 • Ersättning vid stöld och skadegörelse
 • Ersättning om skador uppstår vid sjösättning, upptagning och transport
 • Upp till 10 behandlingstillfällen hos terapeut/psykolog vid krisreaktion efter olycka
 • Ersättning om du blir skadeståndsskyldig
 • Ersättning för rättegångskostnader vid eventuell tvist

Helförsäkring

Utöver grundskyddet täcker Trygg-Hansas helförsäkring dessutom;

 • Skador orsakade av bland annat grundstötning, sammanstötning, strandning och kantring
 • Sjöassistans vid oförutsedda händelser
 • Maskinskada om motorn inte är äldre än 5 år

Hos Svedea kan du välja mellan tre olika båtförsäkringar; L, XL och XXL. För att teckna L och XL är det inga särskilda krav, men för XXL-försäkringen får din båt inte ha en motor som är mer än 10 år gammal.

Båtförsäkring L

 • Ersättning vid skada på grund av bland annat grundstötning, kollision, kantring och strandning
 • Ersättning vid skada som uppstår vid till exempel lyft, transport eller uppställning
 • Ersättning vid stöld eller skadegörelse på båt, motor och tillbehör
 • Ersättning vid  brand, blixtnedslag och explosion
 • Ersättning om du blir skadeståndsskyldig
 • Ersättning för rättegångskostnader vid eventuell tvist

Båtförsäkring XL

Båtförsäkring XL omfattar grundskyddet ovan samt;

 • Ersättning vid personskada på förare och passagerare
 • Stilleståndsersättning om båten är obrukbar under mer än 20 dagar i följd. Gäller mellan 1/5-31/7.
 • Ersättning för bogsering, hemtransport och liknande
 • Dubblering av försäkringsvärde för personlig lösegendom jämfört med L till 2 % av båtens värde
 • Ersättning vid skada på båt orsakad av oförutsedd händelse
 • Ersättning vid förlust eller skada på båtutrustning och personlig lösegendom
 • Ersättning vid skada orsakad av katt eller hund som ägs av hushållet

Båtförsäkring XXL

Båtförsäkring XXL omfattar samtliga punkter ovan, samt även;

 • Ersättning vid maskin- och elektronikskada

Folksams båtförsäkring gäller oavsett tid på året och oavsett om båten befinner sig i vatten eller på land. Försäkringen omfattar bland annat sjöskada, brand och stöld. Önskar man ett mer omfattande skydd kan man teckna tilläggsförsäkringar.

Båtförsäkring

 • Ersättning vid sjöskada så som grundstötning, kollision och strandning
 • Ersättning vid skador som uppstått vid bland annat sjösättning, uppläggning och transport
 • Ersättning vid skada orsakade av brand, kortslutning, explosion och blixtnedslag
 • Ersättning vid stöld eller skadegörelse av båt
 • Merkostnader vid skada på båt. Till exempel provisorisk reparation, bogsering och röjning
 • Ersättning om du blir skadeståndsskyldig
 • Ersättning för rättegångskostnader vid eventuell tvist
 • Båtassistans

Tilläggsförsäkringar

 • Ersättning vid maskinskada


https://www.pengar.se/batforsakring


Spara pengar-veckobrev, helt GRATIS!

 • Smarta spara-tips varje vecka!
 • Unika rabatter!
 • Avsluta när du vill.

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Utnyttja semesterdagarna till max - så gör du 2018

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt

Tiden rinner ut för Linné och Karl

Sista dagen att deklarera

15 miljarder snart ogiltiga