Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Välja sjukförsäkring - jämförelse


En sjukförsäkring ger ett ekonomisk skydd om du skulle bli sjukskriven under en lång period.

Den allmänna sjukförsäkringen

Den allmänna sjukförsäkringen ger dig ekonomiskt skydd om du skulle bli sjuk från ditt arbete. Försäkringskassan ersätter 80 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp vid sjukdom. Efter en längre periods sjukdom övergår sjukpenningen till en sjuk- eller aktivitetsersättning med en ersättningsnivå på runt 65 procent av din inkomst.

Privat sjukförsäkring

En privat sjukförsäkring täcker upp ditt inkomstbortfall vid en längre sjukdomsperiod. Den ersätter upp till 90 procent av din lön. Ersättningen betalas ut under ett visst antal år. Vissa försäkringsbolag lämnar ersättning i uppemot 10 år som längst, men detta varierar.

Sjukförsäkringen har en karenstid, vilket innebär att du som tidigast kan få ersättning efter 90 dagar. Vid diagnostisering av allvarligare sjukdomar utgår även ett engångsbelopp. Exempel på sjukdomar som ger ekonomisk första hjälp är hjärnblödningar, cancer och allvarliga frakturer.

Avgiften för en individuell sjukförsäkring varierar beroende på inkomst, ålder och vilken ersättningsnivå du väljer. Innan du bestämmer dig för en sjukförsäkring är det alltid bra att jämföra de olika försäkringsbolagens villkor, avgifter och ersättningar.

Länsförsäkringar erbjuder en kombinerad olycksfalls- och sjukförsäkring för alla under 55 år. Försäkringen ger dig ekonomiskt skydd vid både olycksfall och medicinsk invaliditet som följd av sjukdom.

Du får ersättning vid
 • förlorad arbetsförmåga
 • funktionsnedsättning
 • ärr och tandskador på grund av olycka
 • sveda och värk vid olycka
 • kostnader för läkarvård och medicin
 • sjukhusvistelse
 • diagnostisering av allvarliga sjukdomar så som ALS, stroke och Parkinson
 • dödsfall

If erbjuder en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring för dig mellan 18-50 år samt en vuxenförsäkring för dig mellan 50-70 år. Försäkringen är en trygghet om du skulle bli sjukskriven en längre tid på grund av olycksfall eller allvarligare sjukdom.

Du får ersättning vid
 • bestående skada på grund av olycksfall
 • medicinsk invaliditet som följd av sjukdomar så som epilepsi, njursvikt och Parkinson
 • tandskada vid olycksfall
 • läkarbesök & medicin
 • resekostnader
 • förlorad arbetsförmåga
 • ekonomisk första hjälp
 • dödsfall
 • kristerapi

Hos Swedbank finns två olika sjukförsäkringar; en som fungerar som komplement till din sjukpenning och en med utökat skydd för dig som är sjukskriven minst ett år. Försäkringarna kan tecknas av dig mellan 18-60 år som uppfyller de krav som finns i hälsoprövningen.

Trygga Sjukförsäkring Kort
 • sjukskrivning till minst 50 procent under mer än 30 dagar i följd.
 • sjukskrivning upp till ett års tid
Trygga sjukförsäkring lång
 • sjukskrivning till minst 50 procent under minst tolv månader i följd.

Folksam erbjuder en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Försäkringen ersätter dig bland annat om du drabbas av allvarlig sjukdom och inte länge kan arbeta, vid akuta kroppsskador och vid sjukhusvistelse.

Du får ersättning och kostnadsersättning vid
 • ekonomisk och medicinsk invaliditet
 • vanprydande ärr
 • akut kroppsskada så som lårbensfraktur och hjärnskakning
 • tandskador vid olycksfall
 • rehabilitering
 • akutersättning och sjukhusvistelse
 • dödsfall
 • kristerapi

Fler försäkringar du kan teckna som privatperson

En sjukförsäkring är bara en del av det stora pusslet. Vill du ha ett mer omfattande skydd i livet kan den kombineras med andra försäkringar så som livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Har du barn eller barn på väg är det alltid rekommenderat att teckna gravidförsäkring och barnförsäkring.


Redaktionen
Pengar.se
redaktionen@pengar.se


Vårt nyhetsbrev

 • Smarta tjänster
 • Enkla spara-tips
 • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt