Den allmänna sjukförsäkringen ger dig ekonomiskt skydd om du skulle bli sjuk från ditt arbete. Försäkringskassan ersätter 80 % av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp vid sjukdom. Efter en längre periods sjukdom övergår sjukpenningen till en sjuk- eller aktivitetsersättning med en ersättningsnivå på ca 65 % av din inkomst.

En individuell sjukförsäkring skall täcka upp ditt inkomstbortfall vid en längre sjukdomsperiod. Den ersätter normalt upp till 90 % av din lön. Ersättningen kan betalas ut under ett antal år. Vissa försäkringsbolag lämnar ersättning i uppemot 10 år som längst, men detta varierar.

Sjukförsäkringen har en karenstid på 90 dagar, vilket innebär att du som tidigast kan få ersättning efter 90 dagar(3 mån). Vid svårare sjukdomar som är diagnostiserade utgår även ett engångsbelopp. Exempel på sjukdomar som ger ekonomisk första hjälp är hjärnblödningar, cancer och allvarliga frakturer.

Avgiften för en individuell sjukförsäkring varierar beroende på inkomst, ålder, kollektivavtal och vilken ersättningsnivå du väljer. Om du bestämt dig för att skaffa en sjukförsäkring glöm då inte att jämföra försäkringsbolagens villkor, avgifter och ersättningar. Du har ingen att förlora på att göra en noggrann sammanställning av olika sjukförsäkringar.

Sidan uppdaterades 02 september, 2014