Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: info@pengar.se

Bilförsäkring - en guide och jämförelse


Beroende på årsmodell, märke och förare finns det en bilförsäkring för dig. Här kan du läsa mer om vad försäkringen egentligen täcker och om de olika tillval som finns.

En bilförsäkring är nödvändig för att skydda dig, din bil, dina passagerare och medtrafikanter. Bilförsäkringen är uppdelad i tre delar; Trafikförsäkring, Hel- och Halvförsäkring. I Sverige är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring och meningen med detta är att alla individer som skadas i trafiken skall kunna få ersättning oavsett vems felet är. Det enda undantaget från trafikförsäkring är om fordonet är avställt i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Avgifterna för trafikförsäkring, hel- och halvförsäkring varierar givetvis och det som påverkar premien är bland annat bilens fabrikat, typ och årsmodell. Förutom detta påverkas premien av var du bor, din ålder och hur mycket du kör bilen. Olika tilläggsförsäkringar kan också påverka vilken kostnad du får.

DELAR I BILFÖRSÄKRINGEN

1. Trafikförsäkring
2. Halvförsäkring
3. Helförsäkring

TRAFIKFÖRSÄKRING (OBLIGATORISK)

 • Personskador och skador på andra personers egendom som orsakats av dig.

Denna ingår normalt i både hel- och halvförsäkringen, men går också att teckna separat. Det vanligaste är dock man kompletterar trafikförsäkringen med antingen hel- eller halvförsäkring.

HALVFÖRSÄKRING

Halvförsäkring är ett extra skydd utöver trafikförsäkringen. Den del av halvförsäkringen som inte omfattas av trafikförsäkringen kallas delkaskoförsäkring.

Brand ersätter skador orsakade av brand, explosion och blixtnedslag.

Stöld & Inbrott ger ersättning vid stulen bil och för skador orsakade av inbrott/stöldförsök.

Glas betalar reparation eller byte av ruta vid skada.

Motor & Elektronik ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik.

Rättsskydd ger dig ersättning för advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, reparation eller försäljning av din bil och vid bilköp.

Drulle ersätter skador som plötsligt kan uppstå i bilen, exempelvis om du spiller ut färg eller om du tankar fel drivmedel för din bil.

Räddning om du råkar ut för en trafikolycka. Försäkringen ersätter då bärgning för ditt fordon och dig.

Krisskydd ersätter besök hos psykolog/terapeut upp till 10 gånger om du drabbas psykisk ohälsa.


HELFÖRSÄKRING

Helförsäkringen innehåller allt som halvförsäkringen gör samt vagnskadeskydd.

Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din bil orsakade av en trafikolycka även om du ansvarar för den. Försäkringen lämnar ersättning för yttre skador på din bil om du krockar och om du blir drabbad av olyckshändelse. Vid köp att ny bil ingår ofta en vagnskadegaranti i ett antal år och då behöver du inte skaffa en helförsäkring förrän denna löper ut.

Hos Trygg-Hansa kan du teckna trafik-, halv- och helförsäkring samt tilläggspaketet Bilförsäkring Stor. Halvförsäkringen omfattar trafikförsäkring, brand, glasrutor, stöld och inbrott, krishjälp, motor och elektronik, drulle, krishjälp, bärgning och hämtservice samt rättsskydd. Helförsäkringen innehåller allt som ingår i halvförsäkringen samt även vagnskada.

Bilförsäkring Stor

Trygg-Hansas Bilförsäkring Stor är en mer omfattande försäkring för din bil. Förutom att trafik-, halv- och helförsäkringen ingår så innehåller försäkringen också bland annat hyrbilsersättning, självriskrabatt och utökad personskada.

 • Trafik-, halv- och helförsäkring
 • Ersätter 75% av kostnaden för hyrbil i upp till 65 dagar vid skadad eller stulen bil.
 • 3 000 kronor i självriskrabatt
 • Ersättning och hjälp efter trafikolycka. Bland annat för bestående skador, rehabiliteringscoach och privat vård.
 • Nybilsersättning vid skadad eller stulen bil. Gäller om bilen är högst 2 år gammal och har gått under 4 000 mil.
 • Motor och elektronik utökat till 10 år
 • 50% självriskrabatt; gäller endast skador som ersätts av trafikförsäkringen eller av brand, glasrutor, stöld och inbrott, motor och elektronik samt drulle.

If erbjuder trafik-, halv- och helförsäkring samt den mer omfattande Stor Bilförsäkring och försäkringen TrafikXtra för dig med en äldre bil. I If:s halvförsäkring ingår trafikförsäkring, assistans, rättsskydd, stöld, brand, glas, feltankning och maskinskada medan helförsäkringen även omfattar vagnskada.

Stor Bilförsäkring

Stor Bilförsäkring ger dig mer trygghet när du är ute på vägarna. I försäkringen ingår allt som trafik-, halv- och helförsäkringen innehåller samt tillägg så som kupéskada, självriskreducering och hyrbilsersättning.

 • Ersättning vid borttappad/stulen bilnyckel
 • Extra ersättning vid bestående skada eller dödsfall efter trafikolycka. Gäller både förare och passagerare
 • Ersättning för kristerapi
 • Ersätter 75% av kostnaden för hyrbil i upp till 60 dagar. Sker skada utomlands ersätts 100% av kostnaderna
 • Ersättning vid skada av bilens kupé
 • Ingen självrisk vid bärgning och sänkt självrisk vid kollision med djur samt skadegörelse
 • Självriskreducering med upp till 10 000 kronor
 • Ny bil vid stöld eller totalförstörelse. För ersättning måste bilen vara max 2 år och ha gått under 40 000 kilometer.

TrafikXtra

TrafikXtra är en försäkring för dig med en bil av äldre modell och som ger ersättning vid till exempel bärgning och stöld. Försäkringen omfattar även trafikförsäkring och rättsskydd.

Folksam Bilförsäkring

Hos Folksam kan du teckna Trafikförsäkring, Bilförsäkring eller Bilförsäkring Stor. Det finns även särskilda försäkringar för respektive bilmärke. Teckna din bilförsäkring hos Folksam här.

Bilförsäkring

Utöver trafikförsäkring omfattar Folksams Bilförsäkring även brand, glas, stöld, räddning, rättsskydd, maskinskada och kristerapi. Du kan även göra tillval så som vagnskada, hyrbil och assistans.

Bilförsäkring Stor

Bilförsäkring Stor innehåller allt som Bilförsäkring omfattar. Dessutom ingår moment så som kupéskada, nyckelförlust och feltankning. Du behöver göra tillval för att vagnskadeförsäkring ska ingå.

 • Ersättning vid skada på inredning i kupé, bagageutrymme och takbox.
 • Ersättning av bärgning och rengöring vid feltankning
 • Ersättning av borttappad eller skadad nyckel
 • Ersätter 100% av hyrbilskostnaderna de första tre dagarna och därefter 75% av kostnaden för hyrbil under resterande hyrperiod
 • Assistans inom en timme (i Sverige), reparation, låsöppning och hotellrum samt ingen självrisk

Idag är var tredje personbil i Sverige försäkrad hos Länsförsäkringar, som erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring samt tilläggsförsäkringen MER. I Länsförsäkringars halvförsäkring ingår trafikskada, brand, glas, stöld, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk samt kristerapi. Helförsäkringen omfattar utöver nämnda moment även vagnskada.

Tilläggsförsäkring MER

Söker du ett mer omfattande skydd för dig och din bil är Tilläggsförsäkring MER vägen att köra. Förutom allt som trafik-, halv- och helförsäkringen innehåller får du även hyrbilsersättning och självriskreducering.

 • Ersätter 75% av hyrbilskostnader vid skadad bil i upp till 60 dagar.
 • Ersättning om 100 kronor/dag om du väljer bort hyrbil
 • Ersättning och sänkt självrisk vid krock med djur eller skadegörelse.

Hos Dina Försäkringar kan du teckna trafikförsäkring samt halv- och helförsäkring. 

Dina Halvförsäkring

En halvförsäkring hos Dina Försäkring innebär att du får ersättning vid bland annat glasskador, brand och stöld. Försäkringen omfattar trafikförsäkring.

 • Ersättning vid person- och egendomsskada
 • Ersättning vid brandskada
 • Ersättning vid glasskada
 • Bärgning & räddning
 • Maskinskada om bilen är högst 8 år gammal och har körts under 12 000 mil
 • Rättsskydd
 • Ersättning vid stöld
 • Ersättning vid feltankning (gäller personbilar som är max 8 år)
 • Förlust av bilnyckel (gäller personbilar som är max 8 år)

Dina Helförsäkring

Dina Helförsäkring är något mer omfattande än halvförsäkringen och ger även ersättning vid skada på kaross och lack samt innehåller en självriskreducering.

 • Ersättning vid person- och egendomsskada
 • Ersättning vid brandskada
 • Ersättning vid glasskada
 • Bärgning & räddning
 • Maskinskada om bilen är högst 8 år gammal och har körts under 12 000 mil
 • Rättsskydd
 • Ersättning vid stöld
 • Ersättning vid feltankning (gäller personbilar som är max 8 år)
 • Förlust av bilnyckel (gäller personbilar som är max 8 år)
 • Självrisk reduceras till 2 000 kronor vid skadegörelse
 • Ersättning vid skada på kaross och lack


https://www.pengar.se/bilforsakring


Spara pengar-veckobrev, helt GRATIS!

 • Smarta spara-tips varje vecka!
 • Unika rabatter!
 • Avsluta när du vill.

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt

Tiden rinner ut för Linné och Karl