Bild: Pengar.se

En bilförsäkring är nödvändig för att skydda dig, din bil och dina medpassagerare. Bilförsäkringen är uppdelad i tre delar; Trafikförsäkring, Hel- och Halvförsäkring. I Sverige är det obligatoriskt att ha en trafikförsäkring och meningen med detta är att alla individer som skadas i trafiken skall kunna få ersättning oavsett vems felet är.

DELAR I BILFÖRSÄKRINGEN

1. Trafikförsäkring
2. Halvförsäkring
3. Helförsäkring

TRAFIKFÖRSÄKRING (OBLIGATORISK)

  • Personskador och skador på andra personers egendom som orsakats av dig.

Denna ingår normalt i både hel- och halvförsäkringen, men går också att teckna separat.Det vanligaste är dock man kompletterar trafikförsäkringen med antingen hel- eller halvförsäkring.

HALVFÖRSÄKRINGEN OMFATTAR

  • Brand
  • Stöld&Inbrott
  • Glas
  • Motor & Elektronik
  • Rättsskydd
  • Drulle
  • Räddning och Krisskydd

Den del av halvförsäkringen som inte omfattas av trafikförsäkringen kallas även delkaskoförsäkring.

Brand ersätter skador orsakade av brand, explosion och blixtnedslag.

Stöld&Inbrott ger ersättning vid stulen bil och för skador orsakade av inbrott/stöldförsök.

Glas betalar reparation eller byte av ruta vid skada.

Motor&Elektronik ersätter skador på motor, kraftöverföring och elektronik.

Rättsskydd ger dig ersättning för advokatkostnader vid tvist som kan uppstå vid trafikolycka, reparation eller försäljning av din bil och vid bilköp.

Drulle ersätter skador som plötsligt kan uppstå i bilen, exempelvis om du spiller ut färg eller om du tankar fel drivmedel för din bil.

Räddning om du råkar ut för en trafikolycka. Försäkringen ersätter då bärgning för ditt fordon och dig.

Krisskydd ersätter besök hos psykolog/terapeut upp till 10 gånger om du drabbas psykisk ohälsa.

HELFÖRSÄKRINGEN OMFATTAR

  • Vagnskadeskydd

Helförsäkringen innehåller allt som halvförsäkringen gör samt vagnskadeskydd.

Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din bil orsakade av en trafikolycka även om du ansvarar för den. Försäkringen lämnar ersättning för yttre skador på din bil om du krockar och om du blir drabbad av olyckshändelse. Vid köp att ny bil ingår ofta en vagnskadegaranti i ett antal år och då behöver du inte skaffa en helförsäkring förrän denna löper ut.

Avgifterna för trafikförsäkring, hel- och halvförsäkring varierar givetvis och det som påverkar premien är bland annat bilens fabrikat, typ och årsmodell. Förutom detta påverkas premien av var du bor, din ålder och hur mycket du kör bilen. Väljer du en lägre självrisk i vagnskadeförsäkringen blir avgiften högre. Olika tilläggsförsäkringar kan också påverka vilken kostnad du får.

Sidan uppdaterades 03 september, 2014