En livförsäkring faller ut om försäkringstagaren går bort i förtid. Många skaffar en livförsäkring för att ge sin familj en ekonomisk trygghet om man avlider. Om du exempelvis har bolån och vill försäkra dig om att din familj kan bo kvar efter din död är livförsäkring en viktig investering.

I många anställningsavtal ingår en livförsäkring som ger efterlevande ett visst skydd vid dödsfall. Men ofta är dessa villkor och ersättningar betydligt sämre än en traditionell livförsäkring.

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet på en livförsäkring varierar. Vanligtvis kan du välja olika försäkringsbelopp mellan 500 000 – 2 500 000 kr. Ju högre belopp desto dyrare försäkringspremie får du betala. En annan faktor som påverkar försäkringspremien är din ålder. Ju äldre du är desto dyrare blir premien.

Åldersgräns

Du kan teckna en livförsäkring från 18 års ålder fram till 65 års ålder. Vissa försäkringsbolag tillåter dig att teckna försäkringen efter 65 år, men sällan längre än till 70 års ålder. För att teckna en livförsäkring krävs att du fyller i en hälsodeklaration om ditt hälsotillstånd.

Utbetalning

Försäkringen betalas ut som ett engångsbelopp och är skattefritt. Normalt betalas pengarna ut i första hand till din make/maka/sambo och i andra hand till dina arvingar. Genom förmånstagarförordnande väljer du själv vem som skall få ersättning om du dör.

IF

If:s livförsäkring går att teckna för dig som är mellan 18-54 år och är bosatt i Sverige.

Försäkeringen innehåller

 • Försäkringsbelopp mellan 500 000 – 2 500 000 kr. Du kan välja mellan fem nivåer.
 • Ett lägre försäkringsbelopp innebär en lägre premie(avgift) och ett högre försäkringsbelopp innebär en högre premie(avgift).
 • Efter 55 års ålder går försäkringsbeloppet ned med 10 % per år jämfört med året innan.
 • Försäkringen är värdesäkrad vilket innebär att försäkringsbeloppet räknas upp varje år med ett belopp som motsvarar prisbasbeloppet.
 • Ersättningen från livförsäkringen är alltid skattefri.
 • Du kan välja vem som skall få pengarna om du avlider genom förmånstagande.
 • Om inte något förmånstagande anmäls betalas ersättningen ut till din make/maka/sambo. Finns inte någon sådan går pengarna till dina arvingar.
 • Försäkringen slutar att gälla vid 75 års ålder.

Folksam

Folksams livförsäkring går att teckna från 18 års ålder upp till 70 år ålder. Du behöver vara folkbokförd, bosatt och befinna dig i Sverige vid ansökan.

Försäkringen innehåller

 • Försäkringsbelopp mellan 200 000 – 6 000 000 kr. Om du skall teckna den via nätet så väljer du ett belopp mellan 200 000 – 1 000 000 kr. Vid högre belopp kontaktar du kundtjänst.
 • Livförsäkringens försäkringsbelopp är skattefritt vid utbetalning.
 • Försäkringen gäller fram till du fyller 85 år.
 • Gäller dygnet runt i hela världen om vistelsen varar upp till ett år.
 • I första hand betalas pengarna ut till din make/maka, sambo eller registrerad partner. I andra hand tillfaller pengarna dina arvingar.
 • Om du vill att försäkringsbeloppet skall betalas ut till någon annan fyller du ett särskilt förmånstagande.

TRYGG-HANSA

Trygg-Hansa skiljer sig från andra försäkringsbolag genom att inte tydligt erbjuda en separat livförsäkring. En livförsäkring på 50 000 kr ingår i deras försäkring ”TryggaVuxna” som är en kombinerad sjuk-, olycksfall- och livförsäkring. Om man läser försäkringsvillkoren framgår att man även kan teckna en separat livförsäkring och även höja upp försäkringsbeloppet i försäkringen TryggVuxna med belopp upp till 3 000 000 kr.

Försäkringen innehåller

 • Försäkringsbelopp 50 000-3 000 000 kr
 • Ålder 18-54 år
 • Förmånstagande tillgängligt
 • Gäller till 65 års ålder.
 • Vi har i skrivande stund inte varit i kontakt med Trygg-hansa och därför är listan inkomplett.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar erbjuder en livförsäkring som går att teckna från 18 års ålder fram tills 74 års ålder. Livförsäkringen som Länsförsäkringar kallar ”Försäkrad Familj” innehåller följande:

Försäkringen innehåller

 • Välj försäkringsbelopp mellan 200 000 kr och 3 000 000 kr. Har du en lön som överstiger 300 000 kr per år kan du välja ett högre belopp upp till maximalt 5 000 000 kr.
 • Du har möjlighet att välja förmånstagare. Om du inte väljer får i första hand din make/maka eller sambo pengarna, i andra hand dina barn.
 • Livförsäkringen gäller tills du fyller 75 år.
 • Gäller dygnet runt och vid vistelse utanför Norden i maximalt 12 månader.
 • Försäkringsbeloppet betalas ut skattefritt eftersom försäkringen är en kapitalförsäkring.
 • Premien(kostnaden) för livförsäkringen beror på hur gammal du är och vilket försäkringsbelopp du väljer. Ett högre försäkringsbelopp innebär att du skall betala en högre premie och vice versa.

SKANDIA

Skandias livförsäkring finns i två varianter. Den ena heter ”Livförsäkring Allt i Ett” och den andra heter kort och gott ”Livförsäkring”.

"Livförsäkring allt i ett" innehåller

 • Välj försäkringsbelopp. Du väljer bland sex olika försäkringsbelopp baserat på prisbasbelopp(44 400 kr för år 2014); 6, 10, 15, 20, 25 och 30 prisbasbelopp.
 • Försäkringen går att teckna från med 16 års ålder fram tills du fyller 65 år.
 • Hälsodeklaration krävs.
 • I livförsäkringen ingår en barnlivförsäkring. Skulle något arvsberättigat barn dö utgår en ersättning med ett prisbasbelopp. Gäller fram tills barnet fyller 18 år.
 • För att teckna försäkringen behöver du vara boende i Sverige, inskriven hos Försäkringskassan och uppfylla Skandias hälsokrav.

"Livförsäkring" innehåller

 • Välj själv vilket försäkringsbelopp du vill ha
 • Ansök om försäkringen från 18 års ålder fram till 65 års ålder.
 • Försäkringen gäller som längst till att du fyller 70 år.
 • Krav på hälsodeklaration
 • Livförsäkringens premie(kostnad) avgörs av hur gammal du är och med vilket försäkringsbelopp du väljer.

GJENSIDIGE

Norska försäkringsbolaget Gjensidige som också jobbar mot den svenska marknaden erbjuder inte någon traditionell livförsäkring. Bara ett mindre livbelopp i sin olycksfallförsäkring.

Sidan uppdaterades 02 september, 2014