Vill du bidra med en slant så att ditt barn eller kanske barnbarn får en så bra start som möjligt på sitt vuxna liv? Då ska du passa på att börja spara medan barnet fortfarande är litet. Om du tidigt börjar lägga undan en liten summa varje månad kan den växa sig riktigt fin tills den dagen barnet blir myndigt. Du kan till exempel ordna en automatisk dragning från ditt lönekonto varje månad, eller sätta in hela eller delar av barnbidraget – om du har råd förstås. Det går så klart också bra att sätta in en större klumpsumma på ett konto eller i en fond – och sedan låta räntan eller avkastningen göra resten.

Råd att ta större risker

Eftersom det oftast rör sig om en tidsperiod på 15 till 20 år har du dock råd att ta lite större risker i ditt sparande. Det lönar sig oftast i längden. Det kan exempelvis vara bra att börja med att investera i rena aktier – eller om du vill sprida risken – en aktiefond. Här finns det oftast störst möjlighet till god avkastning. Ju äldre barnet blir desto mer kan du sedan successivt placera i säkrare alternativ – som till exempel bland- eller räntefonder. Eftersom risken är utspridd och du inte heller behöver vara särskilt insatt eller aktiv på marknaden, så är fonder för övrigt ett bra val när du ska spara till ditt barn.

Lång bindningstid

Vissa banker har också speciella bankkonton som är avsedda just för att spara till barn. Oftast har du då en ganska lång bindningstid, men i gengäld brukar du också få högre ränta. Ska pengarna ändå gå till barnet först om kanske ett tiotal år och du inte planerar att ta ut något från kontot under den tiden, kan det vara ett bra alternativ.

Spara i ditt barns namn

Om du väljer att spara direkt i ditt barns namn kommer pengarna att tillfalla barnet automatiskt den dag han eller hon fyller 18. Barnet har då som ägare rätt att spendera pengarna helt fritt. Viktigt att veta är att du som öppnar kontot måste kunna bevisa att du är barnets förmyndare. Du står dessutom endast som förvaltare för kontot och får inte använda pengarna till annat än sådant som i direkt mening rör ditt barn.

Kapitalförsäkring

Ett annat alternativ är att spara till ditt barn i en kapitalförsäkring. Du kan då själv stå som ägare av försäkringen och namnge barnet som förmånstagare. På så sätt kan du själv bestämma när barnet ska få tillgång till pengarna. Detta kan vara bra om du kanske inte riktigt tror att ditt barn kommer att vara redo att ta hand om sina pengar redan på sin 18-årsdag – eller om du vill att pengarna ska gå till något speciellt.

Flera barn

Har du flera barn som du vill spara åt, bör du spara till dem i klump istället för en och en. Detta förenklar det både för dig och barnen. Du behöver inte oroa dig över att någon ska få mer än någon annan på grund av svängningar på marknaden och det blir också lättare att hantera eventuella investeringar. När det sedan är dags för ett barn att få ut sin andel, delar du bara upp den sparade totalsumman i lika många delar som du har barn.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014