Bolåneskyddet är en form av försäkring som du kan teckna hos samma bank som du har ditt bolån. Det fungerar som en extra trygghet om det skulle hända något som gör att du inte har möjlighet att betala av på ditt bolån. Till exempel om du skulle vara med om en olycka och bli allvarligt skadad, långvarigt sjukskriven eller om du av någon annan anledning inte kan jobba under en längre tid. Eftersom det är en försäkring tillkommer det en avgift, som kan variera från bank till bank. Din ålder kan vara en faktor som spelar in, men till stor del beror avgiften på hur stort ditt bolån är. Det kan röra sig om allt från någon hundralapp till en tusenlapp extra i månaden. Vissa banker brukar dock ta ut en fast avgift för bolåneskyddet oavsett vilket belopp du väljer att försäkra. Du får helt enkelt avgöra om du anser att tryggheten väger upp för den extra kostnaden.

Bolåneskyddets delar

Bolåneskyddet är normalt sett indelat i två delar: Arbetslöshet och arbetsoförmåga, samt Livskydd. Vissa banker tillhandahåller bara en av dessa delar, hos andra ingår båda automatiskt i bolåneskyddet. Du får höra med din bank vad som gäller hos dem.

Arbetslöshet

Arbetslöshet och arbetsoförmåga är den delen av bolåneskyddet som träder in om du skulle bli av med jobbet eller bli långvarigt sjukskriven på grund av sjukdom eller olycka. Banken betalar då ut den försäkrade summan för att täcka dina bolånekostnader under den tid du är arbetsoförmögen eller utan arbete. Försäkringen gäller tills dess att du fyllt 65 år.

Livskyddet

Livskyddet träder in om du skulle avlida under lånets återbetalningstid och täcker då hela eller delar av ditt bolån. Vad som gäller i just ditt fall framgår av försäkringsvillkoren från din bank. Denna del av försäkringen gäller tills du har fyllt 75 år.

Kriterier

För att få teckna ett bolåneskydd behöver du uppfylla vissa kriterier. Först och främst behöver du så klart ha ett bolån i banken där du vill teckna bolåneskyddet. Du måste ha fyllt 18, men inte 60 år. Du ska också vara svensk medborgare och fullt arbetsför vid tecknandet av försäkringen. För att kunna få ut pengar på försäkringen om du skulle förlora jobbet måste bolåneskyddet ha varit aktivt i minst 150 dagar innan uppsägningen. Denna fördröjningsperiod är tänkt att hindra de som redan vet med sig att de kommer att bli av med jobbet från att teckna försäkringen med avsikt att ta ut den så fort de blir arbetslösa. Blir du sjukskriven på grund av skada eller sjukdom ska du också ha haft bolåneskyddet i minst 30 dagar innan sjukskrivningen för att kunna få ut någon ersättning. Du får inte heller ha någon längre sjukskrivningsperiod i bagaget från de senaste sex månaderna. Förutom dessa krav kan just din bank även ha andra individuella villkor.

Säkerhet får dig och banken

Bolåneskyddet utgör inte bara en extra säkerhet för dig som låntagare. Även banken kan känna sig lite tryggare om du har tecknat ett bolåneskydd, eftersom de då kan vara säkra på att få tillbaka sina pengar oavsett vad som händer.

Sidan uppdaterades 23 juni, 2014