Stockholmsbörsen – eller Nasdaq OMX Nordic, Stockholm som det egentligen heter numera, drivs sedan 2008 av Nasdaq OMX Group, som även äger den finska och danska börsen. Sveriges handelsplats för värdepapper föddes i Gamla Stan i Stockholm redan på 1600-talet. Till en början utgjorde dock själva värdepappershandeln bara en bråkdel av all handel som skedde där. Men intresset ökade och på 1700-talet byggdes börshuset, där själva Stockholmsbörsen sedan kom till. Även om man nu hade en speciell byggnad för värdepappershandel var systemet fortfarande ganska småskaligt och primitivt. Stockholmsbörsen fick dock ett rejält uppsving i och med att den tidens nymodighet, telefonen, såg dagens ljus. Plötsligt kunde folk runt om i hela landet få direktinformation från börsen och handla via ombud. Och på den vägen är det. Idag sköts all värdepappershandel på Stockholmsbörsen elektroniskt och man kan i princip sköta sina aktieaffärer från laptopen i sovrummet.

Börshuset

Idag har Stockholmsbörsen lämnat börshuset i Gamla Stan och huserar numera i nya lokaler i Frihamnen. För att få handla där måste man vara börsmedlem. Medlemmarna är oftast banker och fondkommissionärer och det är via dem som vi som privatpersoner kan köpa och sälja aktier och andra värdepapper på börsen.

Index

När man talar om hur det har gått på börsen, så är det oftast utvecklingen av något av Stockholmsbörsens index man menar. Ett aktieindex mäter utvecklingen av ett antal aktier utifrån ett visst basdatum och basvärde. Aktieindex är oftast kapitalviktade, dvs ju större börsvärde desto mer väger företaget också i index. Det index man oftast talar om är OMXSPI, som omfattar alla aktier som finns noterade på Stockholmsbörsen. OMXSPI granskas två gånger om året och har basdatum den 31 december 1995. Värdet vid basdatumet är 100. OMX30 är ett annat index som endast räknar med de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Ett index går upp om de omfattade aktiernas totala värde ökar och vice versa.

Börslista

Runt 300 företag har sina aktier noterade på Stockholmsbörsen och de delas in i olika listor. Tidigare talade man om A-listan och O-listan, som baserades på omsättning. A-listan innehöll de mest omsatta aktierna som var börsnoterade. O-listan utgjordes av onoterade aktier, men även där fanns en topplista med de 40 mest omsatta aktierna i den kategorin – Attract 40. Utländska onoterade företag hamnade på den Xterna listan.

2006 slogs dock den svenska, danska och finska börsen samman och bildade den Nordiska Listan. Den Nordiska Listan består i sin tur av tre listor: Large Cap – där företaget måste vara värt mer än en miljon euro för att få vara med. Mid Cap – där bolaget ska vara värt mellan 150 miljoner och en miljard euro. Samt Small Cap – där företag som har ett värde under 150 miljoner hamnar. First North bör också tas upp här, även om det egentligen inte en riktig börs, utan en handelsplats för små Nordiska tillväxtföretag. Alla företag som finns noterade på Stockholmsbörsen delas enligt GICS, dvs Global Industry Classification Standard, även in i 10 olika grupper beroende på sitt verksamhetsområde: Energi, material, industrivaror och -tjänster, sällanköpsvaror och – tjänster, dagligvaror, hälsovård, finans och fastighet, informationsteknik, telekomoperatörer, samt kraftförsörjning.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014