Aktieutdelning innebär att du som aktieägare får ta del av företagets vinst. Du får utdelning för varje aktie du äger i företaget. I vissa fall kan dock bolagsstyrelsen besluta att återinvestera hela eller delar av vinsten i företaget istället för att dela ut den till aktieägarna. När, om och hur mycket utdelning ska ske bestäms på bolagsstämman och normalt sett sker utdelningen en gång om året – oftast under våren. För att få ta del av utdelningen måste du finnas registrerad som aktieägare i företagets aktiebok senast samma dag som bolagsstämman tar sitt beslut om att utdelningen ska ske.

Utdelningen kan ses som en ersättning från företaget för att du valt att investera i dem. Företaget vill ju också gärna se att du fortsätter att investera och det kan löna sig även för din del. När du får din utdelning kan du antingen ta ut pengarna och köpa aktier i andra företag – eller så kan du välja att återinvestera dem genom att köpa fler aktier i samma företag som gett dig utdelningen. Ju fler aktier du har desto större blir ju utdelningen och om du upprepar detta varje år kan du i slutändan tjäna riktigt mycket på den ränta-på-ränta-effekt som blir. Förutsättningen för att detta ska fungera är så klart att företaget ger årlig utdelning.

Direktavkastning

Ofta visas företagens direktavkastning, dvs utdelningen per aktie delat i aktuell aktiekurs, på börssidorna. Denna siffra ändras dagligen beroende på aktiekursen, men kan ge dig ett hum om hur stor utdelningen kommer att bli. Direktavkastningen är dock inte alltid tillförlitlig. Vissa företag kan t ex komplettera sin årliga utdelning med extrautdelningar. Ibland är dessa extrautdelningar medräknade i direktavkastningen som visas på börssidorna, ibland inte.

Om du planerar att köpa en aktie för att den verkar ha bra utdelning, se till att du kollar upp företagets historik först. Det kan vara en tillfällighet som gjorde att den senaste utdelningen blev stor. Har utdelningen varit konstant och aktierna stadigt ökat i värde under ett antal år är företaget troligtvis ganska stabilt. Direktavkastningen bör i så fall ligga någonstans mellan 4 och 5%.

Nyckfulla företag

Men det är som sagt inte alltid man får utdelning på sina aktier. Företaget kan t ex bestämma att behålla pengarna inom företaget ett år för att investera i nya maskiner eller liknande. Men det finns också företag som inte ger någon utdelning alls, utan vill behålla kapitalet inom företaget för att öka värdet. Ser du långsiktigt på ditt aktieinnehav kan det vara bra att investera i ett företag som historiskt sett har haft kontinuerlig utdelning varje år. Har ett företag haft god utdelning på sina aktier under en längre tid brukar det också vara mer stabilt överlag och risken är mindre att dina aktier sjunker i värde. Därmed inte sagt att några aktier är riskfria, aktiemarknaden är som bekant ganska nyckfull.

Skatt

Tänk också på att du får betala skatt på såväl en eventuell vinst du gör vid försäljning, som på själva utdelningen. För närvarande ligger skattesatsen på 30%. Skatten dras av innan utdelningen betalas ut till ditt konto, så du behöver inte räkna något på detta själv vid deklarationen. Skatteverket får uppgifterna automatiskt från din bank eller fondkommissionär.

Sidan uppdaterades 16 juni, 2014