Den statliga insättningsgarantin infördes 1996 och hanteras av Riksgälden. Värdepappersbolag, banker, kreditmarknadsföretag och liknande institut som är anslutna till insättningsgarantin betalar därför en avgift till Riksgälden. Vanligtvis ansluts dessa typer av företag automatiskt till insättningsgarantin så snart de godkänts av Finansinspektionen för att ta emot insättningar.

Insättningsgarantins undantag

Men även om banken är ansluten till insättningsgarantin, kan dock vissa kontotyper som banken tillhandahåller vara uteslutna. Det framgår oftast på bankens hemsida om kontot omfattas av garantin eller inte. Insättningsgarantin gäller annars alla kontotyper, utom individuellt pensionsparande och postväxlar. Både privatpersoner och företag som innehar anslutna konton omfattas av garantin.

Ett skydd för spararna

Insättningsgarantin är baserad på ett EG-direktiv och infördes för att skydda spararna och stabilisera det finansiella systemet. För dig som innehar ett anslutet konto innebär det i praktiken att om företaget som förvaltar dina pengar t ex skulle gå i konkurs, så ska du inte riskera att förlora hela ditt sparade kapital. Du får då istället ersättning via insättningsgarantin. Garantin ersätter ditt insatta kapital, samt upplupen ränta fram tills det datum konkursen gick igenom, alternativ fram till och med den dagen som Finansinspektionen beslutat att insättningsgarantin ska inträda av annan orsak.

När insättningsgarantin inträder kan du dock som privatperson maximalt erhålla 100 000 euro från respektive bank eller institut. Skulle ditt sparkapital överstiga maxgränsen får du med andra ord bara tillbaka 100 000 euro – och om ditt sparade kapital understiger 100 000 euro får du bara tillbaka din insatta summa, inklusive ränta. Har du ett delat konto gäller ersättningsbeloppet dock per person, inte per konto.

Hur man går till väga

Skulle företaget där du har dina sparpengar gå i konkurs kommer du att bli kontaktad av Riksgälden som informerar dig om att insättningsgarantin kommer att inträda. Du behöver alltså inte göra något själv för att få ersättningen. Utbetalningen sker sedan automatiskt inom 20 bankdagar. Då räknas ersättningssumman om från euro till svenska kronor utifrån den valutakurs som var aktuell samma dag som insättningsgarantin började gälla.

Sedan finns det vissa institut som tillhandahåller spartjänster, men inte alls omfattas av insättningsgarantin eftersom de inte räknas som en bank. Detta gäller främst inlåningsföretag, som får ta emot insättningar på konton, men i praktiken bara ”lånar in” dessa pengar av dig för att sedan kunna låna ut dem till någon annan. Detta kan vara riskfyllt om företaget inte får igen dina utlånade pengar och därför är inlåningsföretagen begränsade till att ta emot insättningar på max 50 000 kronor från respektive kund.

Skulle du ha sparade pengar i konton hos ett utländskt företag som har filial i Sverige kan du ibland omfattas av både den svenska och den utländska insättningsgarantin och kommer således att få ersättning från två håll. Detta beror dock på vilka regler som gäller för insättningsgarantin i det land där företaget har sitt huvudkontor, samt om företaget ansökt om att den svenska insättningsgarantin ska komplettera hemlandets. Även om du får ersättning från två insättningsgarantier kan du dock aldrig få ut mer än det gällande maxbeloppet i Sverige – dvs 100 000 euro. Det kan i detta fall också ta lite längre tid innan du får ut din ersättning.

Sidan uppdaterades 08 september, 2014