Innan du bestämmer dig för att börja spara i aktier kan det vara bra att läsa på lite och göra dig införstådd med hur aktiemarknaden fungerar. På lång sikt är aktier förmodligen det mest lönsamma sättet du kan spara på – men samtidigt också det mest riskfyllda. Du behöver med andra ord vara säker på att du har råd att avvara en viss summa pengar, helst under en längre tid – och samtidigt vara på det klara med att du i värsta fall kan förlora hela din investering. Här kan du jämföra aktiedepåer.

Minska riskerna

För att minimera riskerna kan du se till att du inte satsar hela din sparkassa på ett kort, utan fyller din nya aktieportfölj med kanske ett tiotal aktier från olika företag och branscher. Se också till att du inte investerar alla pengar på en gång, utan sprid ut dina aktieköp under en längre tid. Det kan också vara bra att ha ett annat säkrare sparande som en buffert vid sidan om aktierna. Det är inte att rekommendera att du tar lån för att kunna köpa aktier, eftersom du då kan hamna i rejäl knipa om du skulle förlora din investering. Se hellre till att du har eget sparat kapital att använda dig av.

Aktietyper

När du köper en aktie äger du en andel i det företag som gett ut aktien – den så kallade emittenten. Dock delas svenska aktier numera in i A- och B-aktier, vilket innebär att den som innehar en A-aktie har mer att säga till om, till exempel på företagets bolagsstämma, än den som äger en B-aktie. B-aktier ges alltså ut av den enkla anledningen att företagets ägare vill stärka aktiekapitalet, men samtidigt behålla sin ledarposition i företaget. Normalt sett är en A-aktie värd lika mycket som tio B-aktier.

Börja aktiespara

För att kunna inneha aktier eller andra värdepapper behöver du starta upp ett värdepapperskonto hos värdepapperscentralen, alternativt en depå hos en bank – det är där du förvarar själva värdepappret. Från ett konto som är kopplat till depån eller det så kallade VP-kontot sköter du sedan dina aktieaffärer och det är också där din eventuella avkastning, till exempel från värdeökning eller utdelning, hamnar. Utdelningen betalas oftast ut i samband med den årliga bolagsstämman och då dras 30% i skatt.

Du kan även handla med aktier via internet, vilket blir allt vanligare. I det fallet sköter du det mesta själv via en depå hos den bank eller nätmäklare du valt. Många anlitar en aktiemäklare för att hantera sina aktieaffärer och oftast tar mäklaren då ut en avgift för sina tjänster – ett så kallat courtage. Courtagen kan antingen ligga mellan 0,1 och 0,65% av ditt investerade belopp eller tas ut som ett minimicourtage på kanske en femtiolapp åt gången. Hur mycket mäklaren tar ut beror bland annat på om du anlitat en internetmäklare, som generellt sett brukar vara billigast, samt på hur mycket du handlat aktier för. Har du en depå kan det även tillkomma en depåavgift.

När det gäller att handla med aktier på börsen så köper och säljer man inte aktierna en och en, utan i så kallade börsposter, som innehåller ett hundratal eller fler aktier. Så det är kanske inte aktuellt för dig att ge dig ut på Stockholmsbörsen om du bara innehar ett tiotal aktier. Men genom att hålla koll på börsen kan du bilda dig en uppfattning om vad som händer ute i världen och vad som påverkar ditt eget aktieinnehav.

Sidan uppdaterades 02 september, 2014