Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Uppgång av BNP

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​Under det tredje kvartalet i år ökar Sverige bruttonationalprodukt.

Under det tredje kvartalet i år ökar Sverige bruttonationalprodukt (BNP). Det rapporterar Statistiska Centralbyrån.

I jämförelse med det tredje kvartalet i fjol ökar BNP med 2,1 procent. Från det andra kvartalet i år har BNP ökat med 0,3 procent.

Främst var det hushållens konsumtionsutgifter och fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången, där en ökning med 2,4 procent respektive 4,0 procent redovisades. Inom hushållens konsumtionsutgifter var det den svenska befolkningens konsumtion utanför landets gränser samt transport- och fordonsutgifter som var den största anledningen till ökningen. Sammanlagt gynnade hushållens konsumtionsutgifter BNPs utveckling med 1,2 procent.

Investeringar i bostäder, övriga byggnader och anläggningar var vad som bidrog mest till att fasta bruttoinvesteringar ökade. Investeringar inom näringslivet redovisade en uppgång om 4,2 procent och inom offentliga myndigheter 3,6 procent. Totalt utgjorde fasta bruttoinvesteringar 0,9 procent av BNP:s totala ökning.

En ökning på 2,3 procent rapporterades för landets offentliga konsumtionsutgifter, där statens konsumtionsutgifter ökade med 3,2 procent och primärkommunernas samt landstingens med 2,0 procent var. Totalt utgjorde offentliga konsumtionsutgifter 0,6 procent av BNPs uppgång.

Inom näringslivet ökade produktionen med 2,1 procent, där branscherna inom tjänsteproduktion ökade med 3,2 procent. En betydlig ökning sågs inom dataprogrammering samt även inom vården och omsorgen. Landets varuproducerande branscher ökade produktionen med 0,1 procent, och även byggproduktion samt produktion av kommunikationsutrustning ökade. Produktionen inom offentliga myndigheter ökade med 1,8 procent.

Den totala exporten redovisade under årets tredje kvartal en ökning med 2,6 procent, där varuexporten stod för en ökning om 1,5 procent och tjänsteexporten för 5,1 procent. En avsevärd ökning skedde inom exporten av datortjänster samt av utlänningars konsumtion i Sverige. Samtidigt ökade även importen i landet med 6,2 procent. Varuimporten ökade totalt med 5,4 procent och tjänsteimporten med hela 8,1 procent. 

Under det tredje kvartalet ökade antalet sysselsatta i ekonomin med 1,9 procent, samtidigt som antalet arbetade timmar steg med 2,9 procent. De disponibla inkomsterna inom hushållssektorn ökade med 3,2 procent i löpande priser, och det finansiella sparandet uppgick till 52 miljarder kronor när en ökning om 0,3 miljarder redovisades.

Det finansiella sparandet för offentliga förvaltningen föll bakåt med 20 miljarder kronor, vilket är en minskning med 5,6 miljarder i jämförelse med tredje kvartalet i fjol. Även statens finansiella sparande gick back - och det med 14,8 miljarder.


https://www.pengar.se/nyheter/uppgang-av-bnp


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt