Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Sveriges utlandsställning positiv

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​I slutet av årets första kvartal var Sveriges utlandsställning positiv.

I slutet av årets första kvartal var Sveriges utlandsställning positiv. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Sveriges utlandsställning visade, vid slutet av årets första kvartal, en nettotillgång om 285 miljarder kronor mot utlandet. Utfallet är främst ett resultat av förändringar i valuta- samt börskurser.

Den svenska kronan har under kvartalet fortsatt att försvagats gentemot i första hand dollarn. Under fjolåret samt början av 2015 har svenska som utländska börskurser stigit, vilket har haft effekt på skulder och tillgångar i aktier och fonder. Tillgångar och skulder har ökat som följd av marknadsförändringar, vilket i sin tur lett till att utlandsställningen gjort en omvändning till nettotillgång.

Bytesbalansen gav överskott

Under kvartalet gav bytesbalansen ett överskott om 81 miljarder kronor, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period i fjol. Framförallt är det räntor och utdelningar som är en del av primärinkomsten som varit största bidragande faktor till det ökade överskottet.

Samtidigt noterades ett överskott på 32 miljarder kronor för handelsbalansen, vilket är en minskning från förra året. Tjänstebalansen stärktes däremot och gav ett överskott på 18 miljarder kronor.

Exporten av datatjänster, likaväl importen av forsknings- och utvecklingstjänster, ökade bland tjänsteslagen. Dessutom ökade både export och import av resor. Största överskottet noterades för tele-, data- och informationstjänster samt nyttjande av immateriella tillgångar.

53 miljarder i överskott i primärinkomsten

Primärinkomst, som övervägande består av inkomst från kapital samt löner, noterades för ett överskott på 53 miljarder under årets första kvartal. Under motsvarande period i fjol uppgick överskottet till 37 miljarder kronor, vilket innebär ett ökat överskott i år.

Löner resulterade i ett överskott om 5 miljarder kronor, samtidigt som kapitalavkastning gav ett överskott på 48 miljarder. Anledningen till primärinkomstens tillväxt är kapitalavkastningens ökning på 16 miljarder kronor från förra året. Avkastningen inom portföljinvesteringar bidrog med ett överskott om 18 miljarder, vilket är en ökning med 13 miljarder. Större aktieutdelningar från utlandet samt minskade räntekostnader till utlandet är största bidragande faktorer till överskottet.

För sekundärinkomster och kapitalbalansen noterades underskott om 23 respektive 2 miljarder kronor.

Kapitalutflöde om 88 miljarder

Ett kapitalutflöde på 88 miljarder kronor redovisades för den finansiella balansen. Där gav direktinvesteringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat och valutareserven utflöden, samtidigt som resterande investeringar gav ett inflöde.

Kapitalutflödet för transaktioner i direktinvesteringar uppgick till 41 miljarder kronor, där svenska direktinvesteringar i utlandet ökade med 60 miljarder och utländska investeringar i Sverige ökade med 19 miljarder.

Portföljinvesteringar resulterade i ett utflöde av kapital på 37 miljarder kronor. Investeringar i utlandet stod för en ökning om 21 miljarder, där utländska aktier och fonder förvärvades för 22 miljarder kronor. En större del spårades till återinvestering av fondutdelningar. Totalt nettosålde utlandet svenska portföljinvesteringar för 16 miljarder kronor. Räntebärande värdepapper nettosåldes för 28 miljarder medan svenska fonder och aktier nettoköptes för 12 miljarder kronor.

Återstående investeringar resulterade i ett kapitalinflöde på 6 miljarder kronor, där svenska investeringar i utlandet ökade med 206 miljarder och utlandets transaktioner i Sverige ökade med 213 miljarder.


https://www.pengar.se/nyheter/sveriges-utlandsstallning-positiv


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt