Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Sveriges BNP ökade under årets andra kvartal

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

Sveriges bruttonationalprodukt ökade under årets andra kvartal. Det visar en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån.

Sveriges bruttonationalprodukt ökade under årets andra kvartal. Det visar en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån.

Landets BNP ökade med 2,6 procent, i jämförelse med samma kvartal föregående år. Sett till första kvartalet 2014 kan också en ökning redovisas, då med 0,7 procentenheter. Den främsta anledningen till den positiva utvecklingen var hushållens konsumtion och fasta bruttoinvesteringar. 


Hushållens konsumtionsutgifter

Hushållens konsumtionsutgifter ökade totalt med 3,2 procent under andra kvartalet 2014. I första hand var det utgifter för transport, fordon och livsmedel som gynnade den positiva trenden. Även utgifter för möbler, hushållsutrustning och hemelektronik tog ett kliv framåt. Samtidigt minskade utgifterna för el och uppvärmning vilket därmed höll tillbaka ökningen något. Hushållens konsumtion bidrog med hela 1,5 procent till ökningen av BNP.


Offentliga konsumtionsutgifter

Landets offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent och statens utgifter ökade med 0,3 procentenheter. Samtidigt ökade primärkommunernas konsumtionsutgifter med 0,5 procent och landstingens med 2,1 procent. Totalt bidrog offentliga konsumtionsutgifter med 0,2 procent till den senaste utvecklingen av BNP.


Fasta bruttoinvesteringar

Även fasta bruttoinvesteringar steg, då SCB redovisar en ökning med 3,7 procent. Framförallt var det ökade bostadsinvesteringar som bidrog till uppgången. Även investeringar inom näringslivet ökade med 3,2 procent och offentliga myndigheters investeringar med 6,3 procent. Dock minskade investeringar inom maskiner och inventarier och stoppade delvis den positiva utvecklingen. Fasta bruttoinvesteringar bidrog med 0,9 procent till utvecklingen av BNP under årets andra kvartal.


Export, Import och Produktion

Totalt steg exporten med 1,5 procent. Varuexporten ökade med 0,1 procentenheter och tjänsteexporten med 4,9 procent. Främst var det exporten av datortjänster och utlänningars konsumtion i landet som ökade. Även importen visar ett stigande resultat, då importen av varor ökade med 2,9 procent och importen av tjänster steg med 5,6 procent. Totalt ökade importen med 3,7 procent.

Näringslivsproduktionen steg under årets andra kvartal med 3,1 procent samtidigt som de varuproducerande branscherna ökade med 3,3 procent. Produktionen inom den tjänsteproducerande branschen ökade med 3,1 procent. Främst bidrog byggproduktionen samt produktionen av datorer och elektronik till den positiva utvecklingen. Offentliga myndigheters produktion kunde redovisa en ökning med 1,4 procent.


Antalet sysselsatta & Arbetsproduktivitet

Sett till hela ekonomin steg antalet sysselsatta med 1,3 procent under årets andra kvartal. Även en ökning inom antalet arbetade timmar kan redovisas - 0,8 procent. Samtidigt minskade medelarbetstiden i ekonomin med 0,5 procent. En ökning kan också ses av näringslivets arbetsproduktivitet, där utvecklingen steg med 2,8 procent, jämfört med andra kvartalet 2013.


Hushållets inkomster & sparande

En ökning med 3,2 procent redovisas av hushållssektorns disponibla inkomster. Ökningen av de disponibla inkomsterna, rensat för inflation, hamnar på 2,4 procent. Det finansiella sparandet inom hushållen ökade med 0,4 miljarder kronor och belöper sig till 147 miljarder kronor i löpande priser. Bortsett sparande i premie- och tjänstepensioner nådde sparkvoten 19,1 procent.


Offentliga förvaltningens sparande

Ett överskott på 7,8 miljarder kronor kunde redovisas av den offentliga förvaltningens finansiella sparande, vilket är en försvagning med 12,3 miljarder kronor. Även sociala trygghetsfonder och kommunernas finansiella sparande rapporterar ett överskott med 7,6 miljarder respektive 2,5 miljarder kronor. Statens finansiella sparande gick bakåt med 1,9 miljarder kronor, likaså landstingens med 0,4 miljarder kronor.


BNP förändring i procent

ÅrKv1Kv2Kv3Kv4
2008-1,00,0-0,4-3,8
2009-2,0-0,1-0,10,4
20102,82,01,21,7
20110,10,21,0-1,7
20120,50,60,0-0,4
20131,2-0,20,51,2
20140,10,7


https://www.pengar.se/nyheter/sveriges-bnp-okade


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt