Marknaden för elektroniska betalningstjänster växer så det knakar i Sverige. En utveckling som uppmärksammas internationellt. Det skriver Riksbanken.

Under fjolåret genomfördes endast 20 procent av samtliga betalningar i butik med kontanter. En mycket låg siffra i jämförelse med många andra länder. I samma veva efterfrågas elektroniska betalningstjänster allt mer - något som väckt intresse globalt.

- Den strukturomvandling som vi ser är i grunden positiv. Att vi går mot ett samhälle med allt mindre kontanter väcker intresse och nyfikenhet. Det är ju ganska unikt i världen. Inte minst andra centralbanker vill veta varför utvecklingen i Sverige ser ut som den gör, berättar Sara Edholm, ekonom vid Avdelningen för finansiell stabilitet.

En anledning till Sveriges minskade användning av kontanter är att landet är glesbefolkat, vilket resulterar i att kostnaden för fördelning av kontanter är hyfsat stor.

- Det innebär att bankerna haft incitament att rationalisera. Utbudet av kontanttjänster har minskat, antalet bankkontor dragits ner, och ungefär hälften av kontoren är nu kontantlösa, säger Edholm.

Som följd av att landet har tämligen få, stora banker har samarbete berörande betalningar kunnat inledas.

- Ett exempel är det gemensamma bolaget Bankomat AB som sköter all drygt av uttagsautomaterna. Ett annat är Bankgirot. Dessutom har det funnits en samsyn när det gäller att ställa om från kontanter till elektroniska betalningar. Det har lett fram till att tjänster som exempelvis betalningar i realtid och Swish utvecklats.

Även det faktum att svenskarna är en nyfiken och teknikvänlig befolkning samt att en stor andel har tillgång till internet, smarta telefoner och surfplattor har drivit den elektroniska betalningen framåt. Den svenska befolkningen har även en hög tillit till betaltjänstleverantörer.

Enligt Riksbanken är ett helt kontantlöst samhälle dock långt bort. 

- Kontanter används fortfarande i stor utsträckning. En undersökning från Riksbanken visar att 9 av 10 svenskar har använt kontanter under den senaste månaden.