Överlag är den svenska befolkningen nöjda med sitt val av försäkringsbolag. De mest nöjda är de som anmält skada eller varit i kontakt med bolaget de senaste året. Det rapporterar Svenskt Kvalitetsindex.

De flesta svenskar är nöjda med sitt försäkringsbolag. Andelen privatkunder som är mindre nöjda ökar dock i jämförelse med i fjol, samtidigt som andelen företagskunder förblir oförändrad. Mest nöjda är de som varit i kontakt med sitt bolag de senaste tolv månaderna eller någon gång anmält en skada. Minst nöjda är pensionsförsäkringskunder.

Försäkringsbolag som är bra på att hantera skadeanmälningar ger mest nöjda kunder. De kunder som ansett skaderegleringen vara av hög kvalitet har nämligen en tendens att prata mer positivt om sitt bolag än kunder som aldrig anmält en skada. Även de kunder som varit i kontakt med sitt bolag de senaste året är mycket nöjda med de tjänster som erbjuds. Extra nöjda är de kunder som har varit i kontakt på initiativ av försäkringsbolaget. 

De företagskunder med en försäkringsförmedlare är betydligt nöjdare än de med en direktrelation till ett försäkringsbolag. Det är ett resultat av förmedlarnas höga kvalité på service och pro aktivitet. 

Pensionssparande privatkunder är minst nöjda med sitt försäkringsbolag, där femtio procent av kunderna menar att kunskapen om vilket pensionssparande som är bäst för just individen är otillräckliga. Därmed ställs höga krav på bolagen. De mest nöjda privatkunderna som pensionssparar är de med stor kunskap om ämnet, de som aktivt sparar och de som har fått rådgivning samt begriplig information.