Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Stark tillväxt för svensk ekonomi

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​Sveriges ekonomi utvecklades starkt under det tredje kvartalet i år.

Sveriges ekonomi utvecklades starkt under det tredje kvartalet i år. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Även årets tredje kvartal noteras en stark tillväxt av den svenska ekonomin. Bruttonationalprodukten (BNP) steg med totalt 0,8 procent under kvartalet, vilket huvudsakligen var ett resultat av ökad hushållskonsumtion och stigande bygginvesteringar. Även landets export ökade under kvartalet - och det i än snabbare takt. Dock bidrog exporten inte i lika stor utsträckning till BNP då importen steg nära inpå likvärdigt.

Varuexporten, främst export av investeringsvaror, var den största bidragande faktorn till den starka tillväxten av Sveriges totala export. Även tjänsteexporten ökade betydligt.

Hushållens konsumtion var som nämnt en av de största drivande krafterna till tillväxten av BNP. Många kategorier noterade en uppgång under kvartalet, dock gick bilinköp starkast. Hushållens inkomster stiger fortsatt i en snabbare takt än konsumtionen, vilket antyder att det finns ytterligare utrymme för konsumtion bland hushållen.

Den främsta bidragande faktorn till investeringsuppgången under årets tredje kvartal var bostadsbyggandet. Som andel av BNP har investeringarna ökat påfallande de senaste åren, men bortsett från bostadsinvesteringar når andelen nätt och jämnt över genomsnittet för de senaste två decennierna.

Inom näringslivet har produktionen fortsatt öka i samma takt som föregående kvartal i år. Produktionen inom industrin ökade för fjärde kvartalet i rad och även tjänstenäringarna och byggbranschen gick starkt.


https://www.pengar.se/nyheter/stark-tillvaxt-for-svensk-ekonomi


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt