Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Skuld i räntebärande värdepapper ökar

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​Under oktober månad ökade skulden i räntebärande värdepapper.

Under oktober månad ökade skulden i räntebärande värdepapper. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

I oktober steg värdet på upplåningen i räntebärande värdepapper med totalt 85 miljarder kronor, varav penningmarknadsinstrument ökade med 42 miljarder och obligationer med 43 miljarder kronor. Emissioner av värdepapper utgjorde enbart 22 miljarder kronor och majoriteten av ökningen, närmare 64 miljarder, var omvärderingar som direkt följd av kronans svagare kurs mot främst dollar och euro.

I utländska valutor ökade upplåningen i penningmarknadsinstrument med 51 miljarder kronor, samtidigt som upplåningen i kronor minskade med 9 miljarder. Storleken på den utstående stocken penningmarknadsinstrument i dollar tilltog med 38 miljarder kronor under månaden, varav 25 miljarder berodde på nyemissioner och 13 miljarder på kronans svagare kurs. Helt motsatt såg det ut på obligationsmarknaden där emissioner i kronor var den främsta bidragande faktorn till ökningen om 43 miljarder, då nyemissioner i kronor svarade för 36 miljarder. Samtidigt köptes det tillbaka sammanlagt 40 miljarder kronor av obligationer i utländska valutor. På grund av växelkursförändringar steg dock värdet på obligationsstocken i utländska valutor med sju miljarder.

I slutet av oktober nådde bostadsinstitutens sammanlagda upplåning 1 589 miljarder kronor - en ökning med närmare nio miljarder kronor i jämförelse med september månad. I euro minskade räntebärande värdepapper med nio miljarder samtidigt som obligationer i kronor ökade med 15 miljarder. Från september ökade den totala stocken av penningmarknadsinstrument med 46 procent som, ska tilläggas, däremot endast utgjorde 0,6 procent av den sammanlagda upplåningen för hypoteken. Emissioner inträffade främst i pund, som också var ökningens grund. Den totala nettotransaktionen för pund i räntebärande värdepapper uppgick till cirka sex miljarder kronor.

I räntebärande värdepapper ökade bankernas ställningsvärde med nominellt 54 miljarder kronor. Vilket ger en total summa om 2 207 miljarder. 32 miljarder kronor av ökningen utgjordes av omvärderingar och resterande av nettoemissioner i penningmarknadsinstrument. Penningmarknadsinstrument nettoemitterades till 24 miljarder, vilket ger en ökning med en procent av sin del i den totala stocken för banker. Dollarn och euron nettoemitterades för 20 miljarder kronor, vilket gynnade ökningen i penningmarknadsinstrument.

Hälften av den totala stocken i räntebärande värdepapper utgjordes av värdepapper i utländsk valuta. Av stocken är det främst euro som förekommer, med en andel om 21 procent. Dollarn rör sig dock närmare och utgör 20 procent i oktober. De som emitterar värdepapper i utländsk valuta är först och främst banker och andra monetära finansinstitut. De som har lägst andel räntebärande värdepapper i utländsk valuta är kommunerna.


https://www.pengar.se/nyheter/skuld-i-rantebarande-vardepapper-okar


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt