Sedan den 21 mars har det varit möjligt att deklarera för inkomståret 2016 - men i dag rinner tiden ut.

Samtliga som fått hem en deklarationsblankett, i sin fysiska eller digitala brevlåda, ska deklarera. Senast tisdagen den 2 maj klockan 24:00 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Deklarerar du inte i tid riskerar du en förseningsavgift om 1 250 kronor.

Deklarationen kan göras via Skatteverkets app och webbsida med Mobilt BankID eller säkerhetskoder samt via telefon och SMS. Det är även möjligt att lämna in deklarationen i pappersform till ett service- eller skattekontor eller att posta den till svarsadressen som finns på blanketten.


Efter deklaration
När du gjort eventuella ändringar och tillägg och godkänt din deklaration går Skatteverket igenom uppgifterna på deklarationen och räknar ut din slutgiltiga skatt. Saknas uppgifter tar Skatteverket kontakt med dig för komplettering.

Skatteåterbäring kommer in på ditt konto i samband med slutskattebeskedet. Ska du i stället betala kvarskatt ska pengarna finnas hos Skatteverket inom 90 dagar från det att du fått hem slutskattebeskedet.

Återbäringen betalades ut i april om du senast den 26 mars skaffat digital brevlåda samt innan den 29 mars deklarerat via Skatteverkets app eller e-tjänst. Har du deklarerat via SMS, telefon, app eller e-tjänst senast den 2 maj kommer pengarna in på ditt konto mellan den 7-9 juni. Deklarerade du på papper får du vänta till augusti-september månad på din återbäring.