Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,5 procent. 

På torsdagen meddelar Riksbanken att reporäntan lämnas oförändrad på -0,5 procent samt att det kommer dröja allt längre innan räntan höjs igen. Det som följd av en stor osäkerhet i omvärlden, som blivit än större på grund av utgången i den brittiska folkomröstning berörande Europeiska Unionen.

"För att ge fortsatt stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Givet den ökade osäkerheten bedömer direktionen nu att det kommer att dröja längre innan reporäntan börjar höjas. Först under andra halvåret 2017 börjar räntan höjas i långsam takt." 

Riksbanken fortsätter köpen av statsobligationer under årets andra halva och har en fortsatt hög beredskap för en mer expansiv penningpolitik. 

I nuläget är det besvärligt att bedöma vilka konsekvenser, politiska som ekonomiska, som följer resultatet i den brittiska EU-omröstningen. Riksbanken förmodar att de lär blir begränsade för den svenska ekonomin, dock finns risk för att effekterna blir mycket negativa.