På onsdagen meddelar Riksbanken att reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 procent.

Riksbanken rör inte reporäntan i september månad med målsättningen att bibehålla den stigande inflationen. En successiv höjning av räntan är inte aktuellt förra under det andra halvåret av 2017.

Enligt det beslut som fattades i april månad fortsätter Riksbanken att köpa statsobligationer under det senare halvåret av 2016.