Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Riksbanken kräver ytterligare åtgärder

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​För att bland annat få bukt med hushållens höga skuldsättning kräver Riksbanken ytterligare åtgärder.

För att få bukt med hushållens höga skuldsättning kräver Riksbanken ytterligare åtgärder.

Sveriges finansiella system är i nuläget välfungerande, dock känsligt för störningar då det finns akilleshälar i dess struktur. Faktorer så som investerarnas köpbehov av mer riskfyllda tillgångar samt hushållens stora och växande skuldhög är enligt Riksbanken exempel på var störningar kan utvecklas och förstärkas i systemet.

Riksbanken föreslår därmed att bankernas kapitalkrav ska skärpas och att likviditetsrisker ska minska. Dessutom krävs ytterligare åtgärder för att handskas med riskerna som följer hög skuldsättning. Finansinspektionens mandat behöver nu förtydligas av regering och riksdag, skriver myndigheten.

Riskerna blir allt större

Landets storbanker har i dag ett lönsamt läge där möjligheterna för finansiering är goda. Systemet är dock känsligt för ekonomiska störningar då det svenska banksystemet är stort och tätt sammanfogat samtidigt som bankerna har en stor del marknadsfinansiering och en liten del kapital i relation till tillgångarna.

Investerare både inom och utanför Sveriges gränser uppvisar ett fortsatt köpbehov av riskfyllda tillgångar, vilket är ett resultat av de globalt låga räntorna. Riskerna har dessutom ökat för den finansiella samt makroekonomiska stabiliteten på grund av stigande bostadspriser och ökad  skuldsättning bland hushållen.

Ökad motståndskraft viktigt

Svenska storbanker har sedan några år tillbaka förbättrat sin motståndskraft mot kredit- och likviditetsrisker, vilket är en positiv utveckling. Dock skriver Riksbanken att det krävs ytterliga förbättringar på den punkten för att minska det finansiella systemet svagheter. Därmed önskas en skärpning av bankernas kapitalkrav och minskning av likviditetsriskerna.

Ytterligare åtgärder mot hög skuldsättning

Riksbanken föreslår även ytterligare åtgärder för att minska riskerna i hushållssektorn. Främst åtgärder som tacklar den höga skuldsättningens underliggande orsaker. Bland annat krävs reformer för att dämpa hushållens intresse att skuldsätta sig, vilket kan vara ett förändrat ränteavdrag samt ökat utbud av bostäder. Effekter av nämnda åtgärder kan dock ta sin tid och Riksbanken vill därmed skynda på reformarbete av sådan sort. Dessutom skriver myndigheten att ett amorteringskrav minst likvärdigt med Finansinspektionens förslag behöver bli verklighet ögonblickligen. Ytterligare åtgärder som kan vidtas är ett skuldkvotstak samt skärpning av kraven gällande bankernas kreditprövning.


https://www.pengar.se/nyheter/riksbanken-kraver-ytterligare-atgarder


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt