Hushållens inlåning noteras till rekordhöga nivåer under årets första kvartal. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Under det första kvartalet i år uppgick hushållens finansiella sparande, det vill säga nysparandet subtraherat med skuldökningen, till 58 miljarder kronor. Det är likvärdigt med de tre senaste årens noteringar av första kvartalet. 

Hushållen sparade framförallt i försäkringar samt inlåning och nettosålde aktier och fonder. Nettoinlåningen uppgick till 38 miljarder kronor, vilket är en rekordhög notering för ett första kvartal. Insättningen till bank- och skattekonton, vilket utgjorde den största delen, var 23 miljarder kronor. Det är det högsta noteringen sedan år 2007.

Hushållens sammanlagda tillgångar på bankkonton var vid utgången av kvartalet 1 516 miljarder kronor. Vilket motsvarar 13 procent av de finansiella tillgångarna. Det finansiella individuella sparandet var -33 miljarder kronor, ett resultat som främst är en följd av stora insättningar till tjänste- och premiepensioner.

Hushållen sålde aktier för 10 miljarder kronor samt fondandelar för 8 miljarder under kvartalet, vilket är den högsta noteringen sedan 2011. Tillångarna i fondandelar var vid slutet av årets första kvartak 802 miljarder kronor.

Samtidigt fortsätter låneökningen att vara hög. Transaktioner i lån uppgick till 49 miljarder kronor, vilket är en historiskt hög ökning under ett första kvartal. Låneökningstakten var 7,1 procent, vilket är detsamma som under fjärde kvartalet 2015.

Den finansiella nettoförmögenheten var 7 677 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 44 miljarder kronor sedan föregående kvartal.