Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Regeringen presenterar vårbudgeten

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

På onsdagen presenterade regeringen sin vårbudget.

På onsdagen presenterade regeringen sin vårbudget.

Tillväxtprognosen höjs i år, men sänks för de kommande åren. Under året förväntas bruttonationalprodukten växa med 3,8 procent, nästa år med 2,2 procent och 2018 med 1,8 procent. Inflationstakten stiger till 0,9 procent i år och förväntas fortsätta göra så de kommande två åren. Regeringen tror på en höjning av reporäntan till -0,3 procent under nästa år.

Jobb, skola och klimat är fortsatt profiterade punkter för regeringen. I budgeten föreslås dessutom ökade medel för hantering av den rådande flyktingsituationen.

- I vårbudgeten fortsätter regeringen att hantera flyktingsituationen och pekar ut inriktning för framtiden där samhällsbygget går före nya skattesänkningar. Med den svenska modellen som grund och moderniseringen som verktyg ska vi ta oss an vårt lands utmaningar. Arbetslösheten ska bekämpas, kunskapsresultaten i skolan ska stärkas och klimatutsläppen ska minska, kommenterar finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.


Jobb

Målsättningen om att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten inom Europeiska Unionen år 2020 kvarstår, vilket ska uppnås genom satsningar på kompetens, utbildning och matchning, investeringar i bostäder och infrastruktur samt en aktiv näringspolitik för fler företag. Arbetslösheten tros minska till 6,3 procent nästa år, för att därefter öka något under 2018.

- Det beror på att de människor som har sökt asyl i Sverige, som kommer att få asyl, det är här som de kommer ut på arbetsmarknaden, säger Andersson.

För att finansiera vårändringsbudgetens utgifter föreslår regeringen att minska anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 850 miljoner kronor.


Utbildning

Samtidigt vill regeringen arbeta för en jämlik skola, där huvudmålsättningen är att höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser samt genom att göra läraryrket mer attraktivt. Sverige föreslås även skärpa sin klimatpolitik för att minska utsläppen och vara i fortsatt ledning när det kommer till den internationella utvecklingen.

Anslaget till utbildning och universitetsforskning minskas samtidigt med 907 miljoner kronor under året. En övervägande andel av minskningen motiveras med att satsningen på att öka personalstyrkan inom förskola och lågstadieskolan inte fått eftersökta resultat och medlen inte har använts i så stor utsträckning som var planerat. Anslagen senareläggs.

Även 2016 års anslag för upprustning av skollokaler och skolgårdar minskar - och det med 500 miljoner kronor. Anslagen senareläggs till de kommande två åren då skolans huvudmän ska få bättre möjlighet till planering.

Förutsättningar ska ges för att kunna anställa fler inom välfärdens olika verksamheter. Det för att landets tillväxt och välstånd ska komma hela befolkningen till del.

Migration & Rättsväsendet

Ett tillskott om 31 miljarder kronor föreslås till området migration, varav 28,8 miljarder kronor ska användas som ersättning och bostadskostnader för asylsökande samt som statsbidrag till kommun och landsting. Resterande 2,2 miljarder kronor tilldelas Migrationsverket för förvaltningskostnader som följd av det ökade antalet asylsökande. Dessutom läggs 20 miljoner kronor på återvändararbetet för personer som fått avslag på sina asylansökningar.

Det ska gå snabbare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, dels genom språkinsatser och kompetenskartläggning för asylsökande samt validering för nyanlända. Ett nytt "snabbspår" införs för nyanlända entreprenörer.

Kostnaderna för migration förväntas öka med 50 miljarder kronor de närmsta åren. Dock förväntas överskott redan 2020, och den tillfälliga ökningen av kostnader bedöms inte kräva stora skattehöjningar eller besparingar.

Polismyndigheten tilldelas ytterligare 283 miljoner kronor 2016 och har därmed totalt 21,8 miljarder kronor att använda under året. Totalt får rättsväsendet ett tillskott om 593 miljoner under året, där bland annat 10 miljoner går till Säkerhetspolisen för förstärkning av arbetet mot terrorism.


Skatten på alkohol höjs

Regeringen föreslår i vårbudgeten att skatten på sprit höjs med 1 procent och på övrig alkohol med 4 procent från och med år 2017. Enligt finansministern betyder det att priset på en burk starköl blir 25 öre dyrare medan priset på en flaska vin för 70 kronor stiger med omkring 1 krona.


https://www.pengar.se/nyheter/regeringen-presenterar-varbudget


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt