Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Ökad andel visstidsanställda

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

Under åren 2005-2014 ökade andelen visstidsanställda i landet.

Andelen svenskar med visstidsanställning har ökat sedan tio år tillbaka. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Mellan 2005-2014 har antalet personer med visstidsanställning ökat marginellt, vilket främst är en följd av Sveriges befolkningsökning mellan åren. Däremot har andelen med tidsbegränsad anställning av landets totala andel anställda ökat från i snitt 11 procent under början av 1990-talet till 16,7 procent under 2014. Ökningen är till stor del ett resultat av 90-talets kris.

I fjol uppgick antalet visstidsanställda till 694 000 personer, där majoriteten är av kvinnligt kön. Av den totala andelen anställda utgjorde kvinnor med visstidsanställning 18,7 procent och män 14,6 procent i fjol.

Störst andel med visstidsanställning står ungdomar i åldrarna 15 till 24 år för. Under fjolåret var hela 56 procent av anställda ungdomar (16-24 år) visstidsanställda.

Skillnaden i andel inrikes och utrikes födda med tidsbegränsad anställning har ökat mellan 2005 och 2014, och det med 2,8 procent. Femton procent av landets anställda är inrikes födda med visstidsanställning, medan 23,8 procent är utrikes födda.

Antalet anställningar per timme med schema har ökat sedan 2005, samtidigt som vikariat och objekts- samt projektanställningar har minskat.

I dag är visstidsanställningar en vanligt förekommande väg in i arbete. Där runt 80 procent av de som blir anställda efter arbetslöshet samt personer utanför arbetskraften får en visstidsanställning till nästa kvartal. Av andelen personer med tidsbegränsad anställning fick 10,6 procent fast anställning, samtidigt som omkring 70 procent blev kvar i sin tidsbegränsade anställning det följande kvartalet.

Möjligheterna till att få en tidsbegränsad anställning har sedan 2005 ökat för de som står utanför arbetskraften. Dock skedde en tillfällig minskning i och med finanskrisen 2008. Även möjligheten till visstidsanställning för de som var arbetslösa när finanskrisen slog till minskade, och förblir idag på en nivå som är lägre än före år 2008. 


https://www.pengar.se/nyheter/okning-av-andelen-visstidsanstallda


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt