Från och med i morgon den 1 juni gäller amorteringskrav på nya bolån. Syftet är att dämpa skuldsättningen.

Efter många duster fram och tillbaka stod det tidigare i år klart att amorteringskrav nu ska införas för nya bolån. Onsdagen den 1 juni börjar de nya kraven att gälla.

Amorteringskravet innebär att samtliga nya lån - med en bostad som säkerhet - ska amorteras ned till hälften av värdet på bostaden. En omvärdering av bostaden får genomföras vart femte år. Samtidigt kan de som utökar redan existerande bolån till en belåningsgrad om över 50 procent ges möjligheten att amortera tilläggslånet över tio år, annars tillämpas nedanstående grundregel.

Bolån med en belåningsgrad över 70 procent, som ges efter den 1 juni, ska årligen amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet. De lån med en belåningsgrad under 70 procent amorteras med minst 1 procent varje år till att belåningsgraden når 50 procent.

Nya bolån omfattar lån vid köp av ny bostad där bostaden används som säkerhet samt utökning av befintliga lån med bostaden som säkerhet. Undantag kan göras under begränsade perioder som följd av bland annat arbetslöshet, dödsfall i familjen och sjukdom.

Bolån med en nyproducerad bostad som säkerhet, som tas av en förstahandsköpare, kan undkomma amorteringskravet i maximalt fem års tid. Även lån som ges mot säkerhet i lantbruksenheter är undantaget från amorteringskravet.

Exempel

Köper du en villa till ett värde om 3,0 miljoner kronor och lägger 15 procent i kontantinsats, motsvarande 450 000, lånar du strax över 2,5 miljoner kronor. Bostaden har därmed en belåningsgrad om 85 procent av det totala värdet, vilket innebär att du behöver amortera 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Vilket är 51 000 kronor per år, eller 4 250 kronor per månad.