Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

ESV: marginal till utgiftstak för liten

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

Ekonomistyrningsverket uppskattar att utgiftstakets marginaler är alldeles för små.

Det är alldeles för små marginaler till utgiftstaket de kommande åren. Det skriver Ekonomistyrningverket (ESV) i sin senaste prognos.

Under 2015 uppskattas underskottet i de offentliga finanserna landa på 81 miljarder kronor, vilket är två procent av bruttonationalprodukten. Samtidigt bedömer ESV att underskottet minskar till 56 miljarder kronor året därpå. ESV:s prognos är avsevärt större än det som riksdagen har räknat ut som baseras på den budgeten som röstades fram i år. Enligt riksdagen kommer underskottet 2015 samt 2016 att uppgå till 45 respektive 13 miljarder kronor.

ESV bedömer att det är för små marginaler till utgiftstaket i år, på så sätt att en hantering av normal osäkerhet ej kan ske. Därmed kan inga nya ökningar av utgifter tillkomma under det beslutade taket. 

Trots att skatteintäkterna till den offentliga sektorn ökar under året, i en jämförelse med 2014, är underskottet fortsatt stort. Skattehöjningar på tobak, alkohol, energi och personbilar samt kommunalskatten och en begränsning av avdragsrätten för pensionssparande är bidragande faktorer till intäktsökningen. Samtidigt motverkas ökningen av intäkterna av utgifter för migration, integration och sjukpenning.

Den svenska ekonomin återhämtar sig långsamt på grund av den svaga konjunkturen i världen, samtidigt som den inhemska ekonomin bidrar till tillväxten. Då den globala konjunkturen beräknas stärkas under året får sig exporten en kick, trots en låg tillväxt. Sysselsättningen samt antalet arbetade timmar ökar tämligen stadigt och fortsätter att göra så de kommande åren som följd av att ekonomins aktivitet stiger. Arbetslösheten förutspås sjunka de närmsta åren.


ESV PROGNOS

20152016
BNP - procentuell utveckling
fasta priser, kalenderkorrigerad
2,42,7
Finansiellt sparande - miljarder kronor
Offentliga sektorn
-81-56
Finansiellt sparande - procent av BNP
Offentliga sektorn
-2,0-1.3
Marginal till utgiftstaket - miljarder kronor924
Budgetsaldo - miljarder kronor-69-29


https://www.pengar.se/nyheter/marginal-utgiftstak-liten


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt