Riksbanken meddelar på torsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,50 procent.

Inflationsuppgången är i fortsatt behov av kraftigt stöd och Riksbanken bedömer därmed att reporäntan ska förbli -0,50 procent sex månader längre än föregående prognos. Inte förrän i början av 2018 beräknas räntan komma att höjas successivt. 

"I Sverige har Riksbankens sänkningar av reporäntan och köp av statsobligationer fått ett brett genomslag och pressat ner många räntor. Det har bidragit till en positiv utveckling i svensk ekonomi, med hög BNP-tillväxt och fallande arbetslöshet. Inflationen har stigit sedan 2014 och de långsiktiga inflationsförväntningarna är tillbaka nära 2 procent. Men de senaste månaderna har inflationen dämpats, vilket illustrerar osäkerheten kring hur snabbt inflationen kommer att stiga mot målet", skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.