Inflationstakten var i juli månad 1,1 procent. Det är en ökning från föregående månad. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Mellan juni och juli månad steg inflationstakten med 0,1 procent. Framförallt var det ökade priser på el, prishöjningar inom delindex för avskrivningar, kläder, restauranger och livsmedel som bidrog till uppgången. Samtidigt motverkades månadens utveckling av prissänkningar inom teletjänster och utrustning samt på drivmedel.

Mellan månaderna ökade konsumentprisindex med 0,1 procent. Där var det ökade priser på utrikesflyg, paketresor samt restauranger som bidrog medan lägre priser på kläder och drivmedel motverkade uppgången.