I maj månad var inflationstakten 0,6 procent.

Inflationstakten sjönk från 0,8 procent i april till 0,6 procent i maj månad. Till uppgången bidrog högre priser på kläder, diverse varor och tjänster samt livsmedel - vilka var för sig bidrog med 0,2 procentenheter. Samtidigt motverkades uppgången av lägre räntekostnader, lägre priser på drivmedel samt sänkta priser inom post- och telekommunikation. 

Konsumentprisindex steg med 0,2 procent mellan månaderna, vilket bland annat var ett resultat av högre priser på paketresor och drivmedel.