Svenska hushålls sparande minskade det fjärde kvartalet 2015. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

Hushållens finansiella sparande, eller nysparandet reducerat med skuldökningen, uppgick till -2 miljarder kronor det fjärde kvartalet i fjol. I finansiella tillgångar var nysparandet 67 miljarder kronor, samtidigt som skulderna ökade med 69 miljarder kronor. Sparandet var därmed avsevärt lägre än vad som redovisades för motsvarande kvartal föregående två år med 26 respektive 21 miljarder kronor.

De finansiella tillgångarna ökade under kvartalet med 341 miljarder kronor, vilket huvudsakligen är ett resultat av Stockholmsbörsens uppgång om 6 procent. De finansiella tillgångarna minus skulderna, den så kallade finansiella nettoförmögenheten, var 7 766 miljarder kronor. Det är en ökning om 272 miljarder kronor sedan slutet av föregående kvartal.

Det individuella sparandet var markant lägre under kvartalet med -30 miljarder kronor. Framförallt var det stora insättningar till tjänste- och premiepensionen, vilka bortses i det individuella sparandet, som ledde till att det totala sparandet var högre. 

Under året minskade intresset för svenskregistrerade fondandelar och under det fjärde kvartalet nettoköptes fonder för endast 3 miljarder kronor. Under motsvarande kvartal ett år tidigare nettoköpte hushållen fonder för 14 miljarder kronor.

Svenska hushålls lån ökade med 64 miljarder kronor årets sista kvartal och den årliga låneökningstakten ökade till 7,1 procent. Lånen ökade under hela året med 233 miljarder kronor.