Vi hjälper dig att spara pengar. Vår målsättning är att ge dig så många smarta och enkla tips som möjligt för att underlätta för dig i din ekonomiska vardag.

E-post: [email protected]

Hög materialkonsumtion i Sverige

Den här sidan uppdaterades för en längre tid sedan. Tänk därför på att informationen kan (men behöver inte) vara inaktuell.

​Svenskarnas materialkonsumtion är högre än genomsnittet för Europeiska Unionen.

Svenskarnas materialkonsumtion är högre än genomsnittet för Europeiska Unionen. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

År 2014 var materialkonsumtionen i Sverige 23 ton per person, vilket innebär en daglig konsumtion per person om 63 kilo. Den genomsnittliga materialkonsumtionen per person i EU är hela 10 ton lägre. Den årliga materialkonsumtionen per person i Sverige har sedan 2000 ökat med 14 procent, vilket motsvarar 3 ton.

Bland svenskarna är konsumtionen hög av biomassa, metaller, sand och grus medan den är låg av fossila bränslen. Den höga konsumtionen av biomassa är en följd av stora mängder skog som brukas, samtidigt som den låga konsumtionen av fossila bränslen beror på att svenskar använder fossilfria bränslen för uppvärmning i större utsträckning än EU. Den höga metallkonsumtionen i landet är ett resultat av gruvindustrin och konsumtionen av grus och sand är hög då svenskar både utvinner och förbrukar majoriteten på egen hand - alltså låg import och export. 

En anledning till det mycket lägre EU-genomsnittet är länder som står med limiterade naturresurser och med det har en lägre storlek på inhemsk materialkonsumtion på grund av lägre vikt på importerade varor. Dessutom är Sverige ett relativt stort land i förhållande till befolkningen. 

Ökningen om 3 ton under perioden 2000-2014 beror främst på metallkonsumtionen, dock har även konsumtionen av sand och grus ökat en del.

I Sverige är exporten av material större än importen. Under 2014 uppgick överskottet till närmare 8 miljoner ton, vilket främst utgjordes av metaller och biomassa. Den fysiska handelsbalansen har mellan 2000-2014 ökat med 7 miljoner ton, där det främst är exporten av metaller som bidragit. Importen utgörs huvudsakligen av fossila bränslen så som råolja. 


https://www.pengar.se/nyheter/hog-materialkonsumtion-i-sverige


Vårt nyhetsbrev

  • Smarta tjänster
  • Enkla spara-tips
  • Avsluta när du vill

Genom att gå med, godkänner du även våra villkor.

Villkor för Pengar.se's nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev skickas ut en gång i veckan. Din epostadress lagras hos en tredjepart (Mailchimp) som är det system vi använder för att hantera prenumerationslistan och nyhetsbrevsutskicken. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen och radera dina uppgifter hos oss. Vi lämnar inte ut din epostadress till någon annan part. Däremot kan vi i nyhetsbrevet inkludera sponsrade länkar och reklam till samarbetspartners.

Nyhetsnotiser

Danskarna älskar rabattkoder

Maxa semesterdagarna – så gör du 2020

Mäklarprovision – Hur tar mäklaren betalt?

Matsmart minskar matsvinnet

Skärpt amorteringskrav 1 mars - så påverkas du

Betalappar vanligare än kontanter - men kort fortfarande kung

7 tips inför Mellandagsrean - så hittar du guldkornen

Gamla ljusslingor - så mycket kostar de dig

En vecka till Black Friday - så fyndar du

Sista chansen att sätta in gamla mynt