Tillväxttakten för hushållens lån var oförändrad även i maj månad. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån.

I mars uppgick den årliga tillväxttakten för hushållens lån till 7,5 procent. Det är oförändrat jämfört med både januari och februari månad. De totala lånen hos monetära finansinstitut var i mars 3 345 miljarder kronor, vilket är en ökning med 232 miljarder sedan mars månad förra året.

Framförallt är det bostadslånen som bidragit till månadsökningen. Bostadslånen ökade med 214 miljarder kronor mellan mars i år och motsvarande månad i fjol och uppgick till totalt 2 739 miljarder kronor. Den årliga tillväxttakten för bostadslån noteras därmed till 8,5 procent - vilket är 0,1 procentenheter högre än föregående månad.

Tillväxttakten för hushållens konsumtionslån minskade med 0,6 procentenheter till 2,7 procent i mars samtidigt som tillväxttakten för lån med övriga säkerheter minskade med 0,1 procentenheter till 3,7 procent. Hushållens konsumtionskrediter samt lån med övriga säkerheter uppgick till totalt 181 respektive 426 miljarder kronor.

Den genomsnittliga bolåneräntan för nya avtal var i mars 1,61 procent, vilket är en ökning från 1,60 procent i februari. Den rörliga räntan noterades till i genomsnitt 1,59 procent under månaden. Genomsnittsräntan på nyinsättningar på bankkonton uppgick till 0,08 procent, vilket är oförändrat från föregående månad. Samtidigt minskade räntan på konton med bindningstid alternativt begränsat antal fria uttag till 0,10 procent.