Den 1 augusti utökas antalet tjänster med möjlighet till rutavdrag. Det skriver Skatteverket.

Antalet typer av tjänster med möjlighet till rutavdrag blir fler från och med den 1 augusti. Tjänster vid flytt mellan bostäder, ytterligare trädgårdstjänster samt flertalet IT-tjänster inkluderas då i rutavdraget. Endast arbeten som verkställs och betalas från den 1 augusti omfattas av de nya reglerna.

De tjänster vid flytt mellan bostäder som snart ger rätt till rutavdrag är flyttpackning, uppackning, lastning, lossning och transport. Dessutom ingår arbete vid transport till och från magasinering om det rör sig om en kortare period och är en del av flytten. Hyra för magasin, kostnader för flyttbil samt drivmedel omfattas inte i reglerna.

Antalet trädgårdstjänster med rätt till rutavdrag blir fler i augusti. Nu ingår även beskärning och fällning av träd samt buskar, röjning av sly, stubbfräsning, kapande av ved, återställande av mark samt arbeten för kompostering och iordningställande av trädgårdsavfall inför bortforsling. Samtliga arbeten ska utföras på eller i nära anslutning till trädgård och bostad.

Bortforsling av trädgårdsavfall, nyplantering, trädgårdsrådgivning och kostnader för maskiner inkluderas inte i de nya rutreglerna.

De IT-tjänster som inom kort ger rätt till avdrag är installation, reparation samt underhåll av personlig data- och IT-utrustning. Sammankopplad kringutrustning, programvara och utrustning för datakommunikation ingår likväl som enklare rådgivning och handledning ansikte mot ansikte. Samtliga tjänster ska utföras i köparens bostad.

IT-tjänster som inte omfattas är arbete med utrustning för fjärrstyrning och övervakning, programmering, ombyggnad av IT-utrustning och mer avancerad kundanpassning av programvara samt handledning och rådgivning på distans.